Baltų krivūlė Naisiuose (2015)

Baltų krivūlė Naisiuose (2015)

Baltų krivūlė Naisiuose įvyk0 2015-tų metų lapkričio 13-15 dienomis

Dalyviai

Visuotiniame baltų religijos susirinkime (toliau krivūlėje), įvykusiame 2015-tų metų lapkričio 13-15 dienomis Naisiuose, dalyvavo šios organizacijos:

 • Akmenės romuva
 • Alkas
 • baltų mokykla
 • Biedrība Viedums, Liepaja, Latvia
 • gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubo „Aukuras“
 • Kadujo
 • Kauno santakos romuva
 • Kėdainių romuva
 • Klaipėdos romuva
 • Kriūkų romuva
 • Latvijos dievturiai
 • Pajevonių žinyčia
 • Panevėžio romuva
 • Prūsa
 • Senovės baltų religinė bendrija (Romuva)
 • Tarptautinis kultūros EKO aljansas
 • Vilkaviškio romuva
 • Žaliakalnio romuva
 • Žaliųjų partija
 • Международный Институт Социальной Экологии

Viso krivūlėje dalyvavo virš keturiasdešimties žmonių iš įvairių organizacijų ir skirtingų šalių.

Darbotvarkė

Krivūlės tema „Baltų pasaulėžiūros plėtra“.

Lapkričio 13-tą dieną

Susipažinimas bei praeitų metų įspūdžių pasidalinimas

Lapkričio 14-tą dieną

Pranešimų skaitymas

Darbas grupėse. Tuo tikslu sukurtos sekančios darbo grupės:

 • politikai ir visuomenė
 • tautos gyvybingumas
 • baltiškos šventės ir apeigos
 • jaunimo įtraukimas
 • santykiai ir bendradarbiavimas tarp baltų pasaulėžiūros žmonių, bendruomenių
 • sklaida ir žiniasklaida

Šventė ant Alkos kalno Naisiuose

Lapkričio 15-tą dieną

Paskaita apie įgūdžių ugdymą siekiant tikslo

Darbo grupių tikslų suformavimas

Sprendimai

1. Svarstyta – bendros svetainės sukūrimas

Skirtingų organizacijų bendrai veiklai koordinuoti trūksta bendro informacinio centro. Skirtingomis kalbomis kalbantiems žmonėms sunku sekti kas dedasi pas kaimynus. Daugelis esančių tinklapių neatitinka lūkesčių dėl per daug plačios, arba per daug siauros tematikos, arba per daug subjektyvaus atrinkimo ką viešinti, o ko ne, arba perdėm ideologinio vieno ar kito reiškinio nušvietimo

Nuspręsta

Sukurti bendrą informacinę svetainę http://krivule.info, kurioje informacija būtų pateikiama pradžioje dviem kalbomis – latvių ir lietuvių. Ateityje, jei prūsai prisidės, pridėti ir šią kalbą. Naujos svetainės tikslas – pasidalinti

 • žiniomis apie ateinančius ar jau įvykusius renginius,
 • svarbiomis žiniomis apie baltų pasaulėžiūrą,
 • organizacine informacija

Taip pat sukurtame internetiniame puslapyje spausdinti bent kartą per savaitę ape Latvijos, Lietuvos ir Prūsijos įvykius.

2. Svarstyta – lietuvių ir latvių televizijos kanalų retransliacija Latvijoje ir Lietuvoje.

Esame dvi baltų valstybės, siekiančios pasaulyje išlaikyti savo tapatybę. Prigimtinių kalbų, jų tarmių išsaugojimas yra mūsų išlikimo garantas. Tiek latvių kalbos mokymasis Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose, tiek lietuvių kalbos mokymasis Latvijos bendrojo lavinimo mokyklose padėtų stiprinti tarpusavio ryšį ir vienybę. Tai realizuoti gali padėti žiniasklaida – televizija ir radijas.

Nuspręsta

Siekti, kad Latvijos ir Lietuvos valstybiniai televizijos kanalai būtų transliuojami abiejose šalyse.
Tiekties pēc tā, lai Latvijas un Lietuvas valsts televīzijas kanāli tiktu translēti abās valstīs.

3. Svarstyta – prigimtinės pasaulėžiūros diegimas jaunimui

Mūsų pasaulėžiūros ateitis priklauso nuo jaunimo. Šiuo metu jaunimo perorientavimu ir perauklėjimu yra susirūpinusios visos organizacijos. Šaliai įstojus į Europos sąjungą, kurioje propaguojama liberalizmas ir daugekultūriška samprata, kyla reali grėsmė prarasti savastį. Šiuo metu galiojantis įstatymas leidžia plėtoti mokyklose etnokultūrą. Deja, trūksta šių specialistų darželiuose, mokyklose. Švietimo sistemoje jaučiamas spaudimas, pasipriešinimas šios problemos sprendimui. Šiuo metu etninę kultūrą ginantis įstatymas yra tik ,,popierinis“. Trūksta politikų palaikymo, knygų, mažai aprašymų, kurie tiktų pagal amžiaus grupes.

Nuspręsta

 • Sekančiais metais surengti jaunimo dienas.
 • Paklausti valstybinių įstaigų ir organizacijų, atsakingų už mūsų etninę kultūrą, kas yra ir ką ruošiamasi nuveikti skleidžiant etninę kultūrą jaunimo sąmonėje.
 • Surengti konferenciją „Prigimtinės apeigos“.
 • Išleisti knygą vaikams „Apeigos, dievai“
 • Paskelbti baltiškų rūbų dieną Latvijoje ir Lietuvoje
 • Padėti esamiems etnokultūros specialistams
 • Rengti vaikų ir jaunimo stovyklas
 • Siekti atskirų mokymo programų, o ne integruotų
 • Kalbėti jaunimo kalba- pvz. kompiuteriniai žaidimai, mergaitėms- atskirai
 • Savanorystės veikla, burtis į kažką panašaus kaip skautai- gamtos, paveldo išsaugojimui
 • Plėtoti renginius universitetuose, rengti judančius renginius
 • Užtikrinti tiek dorovinę tiek fizinę sveiką gyvenseną, mitybą. Visas šventes rengti griežtai be alkoholio

4. Svarstyta – tautos gyvasties bei pasaulėžiūros sklaida

Baltų pasaulėžiūra negali tapti muziejiniu eksponatu. Jos gyvastimi turime rūpintis kasdiena.

Nuspręsta

 • Veiksmus perkelti iš mažų grupių į bendrus didesnius projektus
 • Lietuvių, Latvių ir Prūsų pasaulėžiūra yra Tautos gyvasties pagrindas, todėl jos plėtrai reikia sukurti strategiją
 • Rengti vaidilų mokymus
 • Plėtoti bendradarbiavimą su katalikais ir visuomene
 • Viešinti šeimos vertybes ir skatinti jų kūrimą

5. Svarstyta – bendradarbiavimas tarp latvių, lietuvių, baltarusių ir prūsų

Visos šios šalys turi kažkada buvusio vieningo kultūrinio vieneto palikuonių. Šiai dienai juos sulipdyti į vieną kūną trukdo kalba, valstybinės sienos bei atskirties didelis laikotarpis, sąlygojęs skirtingas tautų istorijas.

Nuspręsta

 • Pasikeisti parodomis
 • Rengti konkursus mokykloms
 • Švęsti baltų vienybės dieną
 • Rengti kultūrinį baltų kelią
 • Parodyti Baltų paveldą be militaristinių paminėjimų. Skleisti taiką.
 • Organizuoti stovyklas šeimoms.
 • Daryti bendrą fondą, ieškoti bendros veiklos.

6. Svarstyta –kur ir kada surengti sekančią baltų krivūlę

Baltų Krivūlės sumanymas gimė 2011 metais. Kasmet ši tradicija yra tęsiama.

Nuspręsta

Susisiekti su prūsais, kurių didžioji dalis šį syki negalėjo atvykti ir susitarti dėl krivūlės darymo pas juos.
Latviai pareiškė norą, kad būtų krivūlė pas juos, jei prūsai atsisakys. Taip pat buvo iškelta mintis daryti dvi krivūles per metus.

Baltų krivūlės darbo grupės nariai

Baltų krivūlei vadovavo ir vedė

 • Ąžuolė Bajor
 • Nendrė Černiauskienė
 • Danutė Jasilionienė
 • Kęstutis Račkaitis
 • Darius Ramančionis
 • Valdas Rutkūnas
 • Genovaitė Rutkūnienė
 • Daiva Šeškauskaitė

Aro Žvirblio sukurtas filmas apie krivūlę