Žemaitijos prigimtinės pasaulėžiūros krivūlė 2016

Žemaitijos prigimtinės pasaulėžiūros krivūlė 2016

Žemaitijos prigimtinės pasaulėžiūros krivūlės vykusios 2016 m. liepos 16 d. žemaičių Karaliaus Ringaudo dvare, Ryškėnuose, Telšių raj.

SPRENDIMAI

Mes, susirinkę ant Šatrijos kalno ir pagerbę Šventąją Ugnį, po apeigų įvykusioje krivūlėje, pritarėme išsakytoms mintims:

  1. Niekas neturi teisės nusavinti lietuvių prigimtinės pasaulėžiūros ir protėvių tikėjimo. Pasaulėžiūra, pasiekusi mus per protėvius, gyva mumyse ir gyvuos per mūsų ainius.
  2. Todėl „Senovės baltų religinė bendrija“, dar save besivadinanti „Lietuvos Romuva“, negali kalbėti visų, jai nepriklausančių, prigimtinės pasaulėžiūros bendruomenių  vardu be jų pritarimo.
  3. Kiekviena  prigimtinės pasaulėžiūros bendruomenė turi teisę  būti laisva ir savita, jos sprendimai gali nesutapti su kitų bendruomenių ar bendrijų sprendimais.
  4. „Senovės baltų religinės bendrijos“, dar save besivadinančios „Lietuvos Romuva“, vadovams pagal jos pačios įstatus PRIVALU laikytis darnos, gerbti visus prijaučiančius protėvių pasaulėžiūrai, nesvarbu ar jie priklauso ar nepriklauso bendrijai. Todėl dvasiniams vadovams nedera žeminti, šmeižti, grasinti, bei meluoti.

Tęsti skaitymą

Registruokitės į autobusą vežanti į šventę ant Šatrijos kalno!

Viena iš mūsų švenčių yra Ugnies uždegimo šventė, kuri švenčiama ant Šatrijos kalno liepos trečią šeštadienį. Šiemet tai bus liepso 16 d.

Planuojame pasamdyti autobusą ir iš Kauno nuo Lituanikos nuo IKI parduotuvės, kuri yra Senamiestyje netoli seno Vilijampolės tilto išvykti 8 val. ryte. Jei susirinks daug norinčių, tai kelionė gali kainuoti apie 10 eurų. Šventinė apeiga ant kalno tikriausiai prasidės 12 val. Šventinei apeigai pasibaigus vyksime į Ryškėnus prie Telšių į karaliaus Mindaugo dvarą, kur bus suneštiniai pietūs. Galimi išvykimo ir dienotvarkės patikslinimai.

Visus, kurie ketina sudalyvauti išvykoje, prašau daug neatidėliojant man pranešti elektroniniu paštu
, arba ,
arba paskambinti telefonais 8-676-87293, 8-37-333116.

Satkevičius Edvardas

AMŽINOSIOS UGNIES ŠVENTĖ ANT ŠATRIJOS KALNO

2016 metų liepos 16 d. (šeštadienį) prigimtinės pasaulėžiūros puoselėtojus kviečiame dalyvauti Amžinosios Ugnies šventėje ant Šatrijos kalno. 1994 m. ant Šatrijos buvo uždegta Amžinoji Ugnis. Nuo kalno Amžinoji Ugnis buvo pargabenta į Ryškėnus ir apsigyveno Žemaičių Karaliaus Ringaudo dvaro židinyje. Židinys patapo šventu Deivės Gabijos alku. Ugnis kasmet per Vidurvasarį nugabenama ant Šatrijos kalno. Visi atvykę gali dalyvauti Amžinosios Ugnies apeigoje, nusiskaistinti Šventa Ugnimi, gauti palaiminimą eiti baltų tikėjimo keliu, parsivežti į namus Šventos Ugnies.

Liepos 16 d. 11 val. Amžinosios Ugnies paėmimas iš Žemaičių Karaliaus Ringaudo dvaro (Adolfo ir Magdutės Gedvilų sodyba, Ryškėnai, Telšių raj. tel. 862173491) ir išvykimas į Šatriją. 12 val. Amžinosios Ugnies sutikimas ir eisena į Šatrijos kalną. Amžinosios Ugnies atnaujinimo apeiga. Skaistinimasis ugnimi. Žemynėliavimas. Palaiminimas eiti Baltų tikėjimo keliu. Amžinosios Ugnies perdavimas globėjui ir grąžinimas į Žemaičių Karaliaus Ringaudo dvaro židinį. Po apeigos Karaliaus Ringaudo dvare Ryškėnuose vyks Žemaitijos prigimtinės pasaulėžiūros Krivūlė (dalinsimės mintimis apie prigimtinės pasaulėžiūros dabartį ir ateitį Žemaitijoje) ir suneštinės vaišės.

Siūlome atsivežti žibintus (apsaugai nuo vėjo) su žvake ir prisidėti prie Ugnies nešimo į kalną. Norintiems gauti žynių palaiminimą eiti Baltų tikėjimo keliu privalu turėti vaškinę žvakę ir pasaginę segę. Pageidautina atvykti su šventiniais – tautiniais rūbais arba šviesiais apdarais. Prašome atsivežti vaišių.

Prigimtinės pasaulėžiūros bendruomenių vadovus prašome pranešti apie atvykimą, susisiekti su rengėjais dėl bendrų veiksmų.

SUSITIKSIME ŠATRIJOJ

Teirautis tel. 860091403

Norintys važiuoti iš Kauno autobusu prašome kuo skubiau užsiregistruoti.

Rengėjai: ŽEMAIČIŲ KARALIAUS RINGAUDO DVARAS, ŠATRIJOS ROMUVA