Žemaitijos prigimtinės pasaulėžiūros krivūlė 2016

Žemaitijos prigimtinės pasaulėžiūros krivūlė 2016

Žemaitijos prigimtinės pasaulėžiūros krivūlės vykusios 2016 m. liepos 16 d. žemaičių Karaliaus Ringaudo dvare, Ryškėnuose, Telšių raj.

SPRENDIMAI

Mes, susirinkę ant Šatrijos kalno ir pagerbę Šventąją Ugnį, po apeigų įvykusioje krivūlėje, pritarėme išsakytoms mintims:

 1. Niekas neturi teisės nusavinti lietuvių prigimtinės pasaulėžiūros ir protėvių tikėjimo. Pasaulėžiūra, pasiekusi mus per protėvius, gyva mumyse ir gyvuos per mūsų ainius.
 2. Todėl „Senovės baltų religinė bendrija“, dar save besivadinanti „Lietuvos Romuva“, negali kalbėti visų, jai nepriklausančių, prigimtinės pasaulėžiūros bendruomenių  vardu be jų pritarimo.
 3. Kiekviena  prigimtinės pasaulėžiūros bendruomenė turi teisę  būti laisva ir savita, jos sprendimai gali nesutapti su kitų bendruomenių ar bendrijų sprendimais.
 4. „Senovės baltų religinės bendrijos“, dar save besivadinančios „Lietuvos Romuva“, vadovams pagal jos pačios įstatus PRIVALU laikytis darnos, gerbti visus prijaučiančius protėvių pasaulėžiūrai, nesvarbu ar jie priklauso ar nepriklauso bendrijai. Todėl dvasiniams vadovams nedera žeminti, šmeižti, grasinti, bei meluoti.

Tie, kam čia išdėstytos mintys savos ir priimtinos, sutariame, jog ši krivūlė – tik pradžia, įžanga į gilesnį ir platesnį mūsų dvasinio būvio bei veiklos gairių dėstymą, kurį apmąstę ir apsvarstę paskelbsime. Šios, atvirai ir laisvai permąstytos, mintys bus kaip atspara bendradarbiaujant ir keliant tautos gyvastį visiems prigimtinės pasaulėžiūros žmonėms.
Tevienija mus Šventoji Ugnis ir tenušviečia mums teisingą kelią.

 

Papildymas:

Adolfo Gedvilos kalba 

gedvilai

35 thoughts on “Žemaitijos prigimtinės pasaulėžiūros krivūlė 2016

 1. Smagu, kad reikalai nuo kalbų pamažu juda link darbų. Sėkmės juose visiems, kas darbais, o ne žodžiais tėvynę myli.

 2. Nesuprantami pliurpalai. Ko norima ir ko siekiama ar tik nėra dangstoma krivės Inijos, kuri pati savę išsirinko krivę, jos neveiklumas. lyvis

  1. Labai teisingai pastėba, manifestą inicijavo žmogus iš Inijos aplinkos, mes patys būtume tikrai nesusipratę taip padaryti.

  2. Anonimai, o lietuviškai – bevardžiai, nuo seno tik skundus gerai rašo. Todėl patarčiau arba pasisakyti vardą ir kalbėti iš esmės, arba nekišti nosies, nekaišioti čia tuščio, beprasmio ir prasčiokiško plūdimosi tokiais žodžiais, kaip „pliurpalai“ ir panašiai.

 3. Kas tokie pasirašė šią krivulę. Kieno rinkti ir įgalioti žmonės tai darė. Klaipėdos romuva su juos vaidila Robertu Kieriku yra seniai nebeveikianti romuva, kuri į metus neatlieka nė vienos pagoniškos šventės jeigu ir buna tai su dviem trimis dalyviais. lyvis

  1. Ir vėl pastaba šiam paikam rašinėtojui. „Kas tokie pasirašė šią krivulę? Kieno rinkti ir įgalioti žmonės tai darė?“ – nerimsta tasai rūpintojėlis ir pasirašo… BEVARDIS (graikiškai anonimas), suprask, vardaslėpys, patvila, pasalūnas. Kaip būdinga prasčiokams – reikalauti, peikti, kabinėtis, o patiems krūmuose tupėti.

 4. Gerbiamas Lyvi,
  Nevardijome kas pasirašo šį pareiškimą, nes pritarė visa salė žmonių. Į raštą mintis sudėjo trylika žmonių, tarp kurių yra tokie žinomi vaidilos kaip Vytautas Musteikis, Valdas Rutkūnas, Darius Ramančionis, Irena Balčienė, Liudmila Petkevičiūtė ir kiti.
  Dėl apeigų atlikimo manau jus irgi klystate. Štai sėdžiu ir rašau jums jau po antros apeigos šią savaitę.

  Pagarbiai, Žaliakalnio vaidila Kęstutis Račkaitis

 5. Jeigu nėra šio pareiškimo autoriaus reiškia ir šis pareiškimas yra negaliojantis. Gali atsirasti judėjimas sakykime pvz pagonis ar dar kaip nors kitaip tai jau jie pagal šitą pareiškimą negalės gyvuoti. O tai jau labai pavojinga ir prieštarauja viešumui. lyvis

  1. Jeigu nėra šio laiško rašytojo, vadinas, tai tik tuščios priekabės ir mėtymasis arkliamėšliais iš pasalų. Siūlau svetainės tvarkytojams pasirūpinti, kad bevardžiai (anonimai) ramybės nedrumstų ir rimtiems žmonėms laiko tuščiai negaišintų.

  1. Gaila, kad Jūs nė karto nesate prisistatęs ugnies šventėje taip pat ir kiti: yra tokie žinomi vaidilos kaip Vytautas Musteikis, Irena Balčienė, Liudmila Petkevičiūtė. Todėl kitiems yra nežinomi arba iš nuogirdu nuspėjami. Skaitau Jūsų pareiškimą ir niekaip nesuprantu kodėl Jūs negirdite kito nuomonės arba turite slaptų kėslų. lyvis

 6. Taip, pritariu, tikrai turiu slaptų kėslų 🙂
  Ir tikrai gaila, kad neprisistačiau nežinomam lyviui.
  Sėkmės!
  😀

 7. „Niekas neturi teisės nusavinti lietuvių prigimtinės pasaulėžiūros ir protėvių tikėjimo“ (citata iš pareiškimo) – taip pat ir šio pareiškimo autoriai. Jei nepatinka Senovės baltų religinė bendrija (Romuva), kurkit savo – juk esat laisvi. Kaip ir Romuva yra laisva, bet kažkodėl savo pareiškimu norite suvaržyti Romuvos savarankiškumą, primesti savo taisykles. Patys laužot Darną, o tuo kaltinat kitus. Jei per apeigas pagrindinės mintys ir žodžiai yra tik kito neigimas – ar tai apeigos? Greičiau jau primena politinės partijos veiksmus, kuri žūt būt siekia paimti valdžią. Bet yra sena patarlė: „Nekask duobės kitam, pats įkrisi“…

 8. Nesuprantu, kodėl ir čia „pirmu smuiku griežia“ Kęstutis. Juk jau vieną kartą buvo pripažinta, kad jo veiksmai griauna mūsų dvasinę Darną. Kas tu, Kęstuti? Kam tu dirbi?

  1. Deja, Krivūlė yra mano sumanymas dar vieno vaidilos, o nutarimas yra, visų ten susirinkusių. Galimybė dalyvauti yra visiems.

  2. darna? negalima griauti seksualiniu mazumu ir ES paramos iljos siekeju dabar. Isnyksit nuo tik roves nevalos

 9. PATS MUŠU, PATS RĖKIU…

  „PRIVALU laikytis darnos, gerbti visus prijaučiančius protėvių pasaulėžiūrai, nesvarbu ar jie priklauso ar nepriklauso bendrijai…“ O tai patiems krivūlės dalyviams ir tokių pareiškimų rašinėtojams darnos laikytis neprivalu? Tokiais veiksmais ir pareiškimais skleidžiama darną?

  „Todėl dvasiniams vadovams nedera žeminti, šmeižti, grasinti, bei meluoti…“ O čia tai ne žeminimas pačių vadovų, ne grasinimas?

 10. Sėli, – kam dirbu?
  Saugumui, KGB ir Valdui Rutkūnui. Daugiau tautosakos nepamenu. Jei ką praleidau priminkit 😉
  Savo ruožtu noriu paklausti, kas jums trukdo „griežti pirmu smuiku“? O jei taip, tai kieno smuikui pritariate?

  Gerbiama Rita, kaip jus suprantate darną?

 11. Atsakinėju Kęstučiui čia paskutinį kartą, nes jis, matyt, maitinasi kitų energija, be kiršinimosi lyg be oro negali išgyventi.
  Jei neaišku, kas yra darna, priminsiu Romuvos Krivulėje 2016-03-13 (Kęstutis joje dalyvavo ir puikiai viską žino) priimtą vieną iš Tikėjimo tiesų, skirtą Darnai, ir kad būtų aiškiau, citatą pradėdama nuo žmonių ir išrinkdama mūsų pasaulėjautos žmonių sambūviui svarbiausius dalykus :
  „Darna tarp žmonių – tai gebėjimas sutarti, drauge gyventi, dirbti ir kurti. svarbu puoselėti darnius santykius bendruomenėje ir tautoje, jausti darnų ryšį su protėviais. Pasaulis yra darnus, bet ši darna nėra pastovi. Darną būtina palaikyti, kurti ir plėtoti. Darna yra senosios baltų kultūros ir religijos pagrindas. Darnai būdinga pusiausvyra, ji gimsta tuomet, kai sąveikauja skirtingos darną kuriančios jėgos. Darnos siekiama gamtos ir žmogaus dermėje.“ Taigi, Darna visų pirma yra gebėjimas sutarti.
  Taip pat vertėtų Kęstučiui priminti ir 7-ąją Tikėjimo tiesą:
  „Žmogus iš prigimties yra doras. Prigimtinę dorą palaikome papročiais ir tikėjimu. Svarbiausias dorovės teiginys – elgtis su kitu taip, kaip norėtum, kad elgtųsi su tavimi. Būtina vengti prievartos, jausti nesavanaudišką meilę ir užuojautą visoms gyvoms būtybėms, pagarbą vyresniems. Tokią dorovę vadiname žmoniškumu, nes žmogaus prigimtis yra gera. Gyvendamas teisingai ir nesavanaudiškai žmogus dvasiškai tobulėja.“
  Tikiuosi, kad nuoširdūs baltų tikėjimo puoselėtojai visų pirma patys siekia tobulėti, o ne akiplėšiškai elgtis su Romuvos senbuviais ir skelbtis naujaisiais vaidilomis. Su tokiais romuviečiams tikrai nepakeliui…

 12. Gerbiama Dalia,
  kiek suprantu turiu garbės šnekėti su Dalia Urbanavičiene, nes būtent Dalia Urbanavičienė, geriau nei kitos Dalios žino apie mano dalyvavimą vienoj ar kitoj krivūlėj ir be vargo gali rėžti visus „10 dievo įsakymų“.
  Noriu jus patikinti, kad nei vieno žemaičių krivūlės sprendimo aš nepateikiau ir kai kurie komentatoriai pervertina mano įtaką. Tai yra pačių žmonių reakcija į Romuvos vadovų (tame tarpe ir į jūsų) darbą. Jei reikia įrodymų galiu pateikti garso įrašą.

  Apie darną matyt jums lengviau rašyti nei ją daryti. Visgi, leiskite pataisyti kai kurias jūsų mintis. Darna nėra tikėjimas kažkuo. Darna yra pusiausvyra. Tai reiškia, kad ne klausoma, o susiklausoma, kad ne pritariama, o sutariama. Deja, jūsų ir likusių „vadovų“ pagalba daromi veiksmai priešingi darnai.

  Daug nerašysiu, nes esame ne kartą šnekėję. Pasakysiu tik tiek, kad akiplėšiškai elgiasi ne Romuvos naujokai, o senbuviai. Ne mes skelbiamės vaidilomis, o jūs mus skelbiate vaidilomis. Tai atliekat neatsakingai, lyg žaizdami. Keisdami savo žaidimo taisykles renkate vis naujus žaisliukus, likusius mesdami lauk. Žmonės ne žaislai. Tikiuosi kada nors tai suvoksite. Jūs, Dalia Urbanavičiene, esate apdovanota valstybės už etninės kultūros plėtrą. Leiskite paklausti, ar jūs suvokiate kokią „kultūrą“ kartu su Romuva skleidžiate?

  1. Kaip bene visada, Kęstutis Račkaitis mėgsta atsakinėti „ne į temą“,. nepateikdamas jokių faktų, provokuodamas ir nuolat skleisdamas šmeižtą (už ką iš jo ir buvo atimtas vaidilos vardas balsuojant Krivulėje), tad daugiau tikrai nebesivarginsiu pačiam atsakinėti. Pakankamai jau prisibuvau „katino Leopoldo“ kailyje, bandydama patikėti „vargšo“ peliuko nuoširdumu…

 13. Gerbiama Dalia Urbanavičiene,
  Jei jums reikia kažkokio įrodymo (fakto), tai prašom įvardinti kokio. Prašom aiškiai įvardinti ką ir kada aš šmeižiau. Jūsų minėtas „vardo atėmimas“ yra tik jūsų sąmonėje, nes buvo pažeista eilė įstatymų ir šis (tame tarpe jūsų) surengtas įvykis, vertas parodomosios teisminės šmeižto bylos, yra negaliojantis. Kiek suprantu, jums viešumoje daug lengviau žmogų apšaukti kiaule, išdaviku, o dabar jau ir vargšu peliuku. Visgi tokio pačio atsakymo bijote, todėl pakylate į krivaičio aukštybes ir pareiškiate, kad daugiau nesišnekėsite ar nebeatsakinėsite. To maža. Vardan saugumo dar apšmeižiat visam pasauliui, neva aš esu energetinis vampyras. Laikot save dvasine vadove. Turėtumėte žinoti bent keletą viduramžiškų būdų kaip gintis nuo tokių pabaisų. Krikščionims viduramžiais irgi visur vaidenosi piktosios jėgos. 🙂

  Būtų niekai, jei tai liestų tik mano asmenybę. Šis žemaičių krivūlės pareiškimas rodo, kad šmeižimas Romuvoje tapo kasdienybe.

 14. Ačiū Perkūnui!
  Trinktelėjo ir iš dangaus pasipylė krištolo skaidrumo stambių lašų lietus. Išbėgau, nusiprausiau.

  Po dviejų savaičių turiu rimtą apeigą. Todėl atleiskit, kad čia kurį laiką nesilankysiu. Noriu būti dvasiškai ramus ir švarus.
  Susiklausymo visiems ir ramybės.

 15. Prūsų religinė reforma iš esmės patriarchalinė. Prūsų vyriausio vyro krivio pavaduotojas Lietuvoje krivaitis, tai yra jo vaikaitis. Romuva iš esmės pakeičia senojo baltų tikėjimo esmę, moteriškosios giminės grąžinimą prie dvasinio kelio vadovų. Prūsų žynys Bruteno panaikina visokias moteriškas dievybes, nebėra nei Žemynos, nei Laimos ar Maros. Šių moteriškų dievybių garbintojai prisidengia prūsų religinio centro Rambhova pavadinimu, istoriškai virtusiu Romuva. Nėra nei senoho tikėjimo pagrindo pasaulėžiūros, nėra ir jokių apeigų atlikėjų, yra tik teatras ir moterų bei vyrų santykiai, politika ir valdžios troškulys. Nėra dvasios kelio, tik žemynos kultas, kurio niekada nebuvo. Niekada nebuvo romuvoje jokių vaidilų, tik vadovų padlaižiai ir administratoriai. Apie blogą kraują yra daugybė literatūros. Niekas nesikeis kol šis kraujas cirkuliuos valdžios organuose. Darna yra tik žemynos kulto propaguotojų širma, pridengti savo neatitikimą senąjam baltų tikėjimui. Vienos šeimos klanas negali atstovauti Lietuvos žmonių dvasinį kelią. Veltui gaištamas brangus laikas. Susitepę romuvizmu sunkiai pakils dvasios kelyje. Prūsai pasidavė ir dabar, jų „dvasinis“ vadovas tapo statybininkas ir pats panoro „įšventinimo“ iš Inijos kraujo linijos. Aišku kokias giesmeles dabar giedos naujas prūsų „krivis“, pats paniekinęs savo protėvių ir dvasinių vadovų priesakus. Romuvos tikėjimas remiamas mokslinių materializmu ir politinėm intrigom. Vyrai neatskiria žemaičių žydų, nuo Žemaitijos tikrųjų puoselėtojų. Lietuviai visada emigruodavo uždarbiauti, bet visada naudą taikė savo gerbūviui Lietuvoje. Manipuliavimas „tautos emigracija“ yra kvailumo požymis arba naudingas siauram ratui populistinis šūkis, skatinantis ne darną, o baimę. Čia esantys komentarai labai gerai paliudija tikrovę: kas ne su mano giminės klanu, tas yra priešas man ir mano giminei. Beliko pasigilinti į šių giminių šaknis ir protėvius, manau dar neatėjo laikas bendradarbiavimui, ne visiems romuva nukirto „galvas“. Nukirsdintiems yra šansas atgimti dvasioje, o ne romuvoje. Taigi administratoriai, save vadinantys „vaidilomis“, ateis laikas nebesivaidenti nes jums bus egzekucija, vadinama romuva.

  1. Visokie bevardziai lai netersia eterio, Jei bijote tai ir lindekite urvuose nes dabar reikia gaisti laika skaitant visoki marazma

 16. Gerbiamieji man teko dalyvauti toje krivuleje tadel galiu atsakingai pareiksti kad:
  1. Krivule inicijavo rutkunas siekdamas prakisti savo sukurpra teksta.
  2. ,Sprendimo, 4 punktas sufalsifikuotas nes jo nebuvo bendrai derinamame tekste jis gal but buvo rutkuno brukamame tekste kori priimti uz pagrinda buvo atsisakyta.
  3. ,Sprendimas, kaip neparuostas net nebuvo teiktas balsavimui. Buvo nuspresta kad el priemoniu pagalba jis dar bus tobulinamas ir tik tada bus derinamas galutinis variantas. Jei kartais kazkas kazka veliau nezininia kaip susitare tai gali kalbet nebent savo vardo bei ne visu tenai dalyvavusiu.
  4.Sprendimas gal ir turetu kazkoki svori jei butu inicijuotas ir pasirasytas igaliotu atstovu. Tokios formos sprendimo kiek suprantu sio reikalo iniciatoriai neturi.
  5. As asmeniskai kategoriskai nepritariu rutkuniskai rackaitiskai ir kitokiai iniciatyvai skambiais zodziais sprenti savo asmeninius menkus reikaliukus ar seip del sportinio intereso kirsinti baltus kuriuos daukantas vadino ausrojais.

  1. Sveikas Gintarai,

   Leisk priminti, kad tau dalyvaujant tekstas buvo suderintas ir bendru pritarimu priimtas. Jei kas netiko turėjai sakyti vietoje, o ne dabar. Vėlesnis derinimas paštu irgi vyko. Patikrinau, tau siunčiau laišką. Deja, paštu derinimas buvo pasyvus, todėl čia skelbiamas tekstas yra tai ką susėdę sutarėm.

 17. Liūdnē veizietė i ne darna. Smagiau būtom, ka ta ruoda bėngtůs sotarėmo: „pasipīkuom, pasakiem, kas gol ont dūšės, vuo dabā pameginkėm dėrbtė sava darbus“

 18. taip…..visa informacija jau yra mūmyse ,gimstame su Prigimtinių Tik ėjimu Dora ir Darna mums rodo tolesnį kelia,[ką sėsi ta ir pjausi] ir t.t .Sėlių žynė A. Tamaš mums perdavė palikimą …….kas ieško tas randa

 19. Kiek pamenu krivuleje buvo pasiulymas kreipimosi sprendimo ar kitaip pavadinto teksto neadresuoti romuvai o rengti bendro turinio teksta ir buvo pasiulyta toliau derinti teksta ir tik po to vel svarstyti. Is susirasinejimo matosi kad tekstas buvo derinamas pagrinde rackaicio iniciatyva. Savoka bendru pritarimu priimtas yra fikcija nes jo paprasciausia nebuvo (pritarimo procedura fiksuojama balsavimu ar parasais is susirasinejimo to nesimato}. Keliu zmoniu susitarimas nereiskia kad likusieji krivules dalyviai pritare siai proklamacijai. As asmeniskai suprantu kad visas sitas reikalas tai didelis muilo burbulas kuri inicijavo ale vargsai inijos nuskriaustieji.

 20. Ačiū, Gintarai, už drąsą reiškiant savo mintis. Gaila, kad tos drąsos pritrūko krivūlėje. Jus esate teisus, buvo pasiūlymas kai kurių punktų neadresuoti tiesiogiai Romuvai, bet pasiūlymui buvo paprieštarauta, nes taip būtų nepelnytai mestas šešėlis visoms kitoms romuvoms, todėl buvo nuspręsta įvardinti konkrečiai. Krivūlėje buvo apsvarstytos pagrindinės mintys, o derinti turėjome tik teksto stilistiką. Kaip ir minėjau, nei pats, nei kiti daug iniciatyvos šiam veiksmui neparodėte, todėl tekstas yra pateiktas beveik be pakeitimų. Savo iniciatyva sušvelninau ketvirto punkto teiginius. Krivūlėje buvo nuspręsta pasakyti dar griežčiau. Jei jus tai laikote mano, ar kitų, kaip jus vadinate, „nuskriaustųjų“ kerštu, tai atleiskit, jei suabejosiu jūsų nešališkumu. O jeigu jums atrodo, kad aš čia šneku neteisybę, prašom susirasti garso įrašą. Kiek žinau, Šarūnas Ašmantas įrašinėjo visos krivūlės eigą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.