Baltu krīvolė Naisiūs (2015)

Baltu krīvolė Naisiūs (2015)

Baltu krīvolė Naisiūs ivīka 2015-tu metu lapkrėstė 13-15 dënuom

Dalīvē

Vėsůtėniam baltu religėjės sosirinkėmė (tuoliau krīvolie), katras ivīka 2015-tu metu lapkrėstė 13-15 dënuom Naisiūs, dalīvava šėtas organizacėjės:

 • Akmenės ruomova
 • Alks
 • baltu muokīkla
 • Biedrība Viedums, Lëpuojė, Latvėjė
 • gomtuos ė kultūras pavelda keravuojėma klubs „Aukors“
 • Kadujo
 • Kauna sontakas ruomova
 • Kiedainiu ruomova
 • Klaipiedas ruomova
 • Kriūkū ruomova
 • Latvėjės dievturē
 • Pajevuoniu žėninčė
 • Paneviežė ruomova
 • Prūsa
 • Senuovės baltu religėnė bėndrėjė (Ruomova)
 • Tarptautėnis kultūras EKO alijansos
 • Vėlkavėškė ruomova
 • Žaliakalnė ruomova
 • Žaliūju partėjė
 • Международный Институт Социальной Экологии

Ėš vėsa krīvolie dalīvava par ketoriasdešimt prieteliu ėš ivairiū organizacėju ė skėrtingu šaliū.

Darbuotvarkė

Krīvolės tema „Baltu pasaulievaizdas plietra“.

Lapkrėstė 13-ta dëna

Sosipažėnėms, tǡp pat praeitū metu īspūďiu pasidalėnėms

Lapkrėstė 14-ta dëna

Pranešėmu skaitīms

Darbs gropiesė. Tů tėkslo sokortas sekontės darba gropės:

 • politėkā ė vėsůmenė
 • tautuos gīvibingoms
 • baltėškas švėntės ėr apeigas
 • jaunėma itraukėms
 • sontīkē ė bėndradarbiavėms tarpė baltu pasaulievaizdas prieteliu, bėndrůmeniu
 • sklaida ė žėniasklaida

Švėntė ont Alkas kalna Naisiūs

Lapkrėstė 15-ta dëna

Paskaita aple gebiejėmu lavėnėma sëkont tėksla

Darba gropiu tėkslū soriedīms

Sprėndėmā

1. Bova svarstuoma – bėndra internetėnė alkierė sokūrėms

Skėrtingu organizacėju bėndrā veiklā koordinůtė trūkst bėndra informacėnė cėntra. Skėrtinguom kalbuom kalbontīms žmuonīms sunkē sektė kas dedas pas sosiedus. Daugelis esonťū tinklapiu nȧatėtink lūkesťiu diel par daug plaťiuos, arba par daug siauruos tematėkas, arba par daug subjektīvaus atrinkėma kō vëšintė, vuo kuo nē, arba par daug ideologėnė vëna a kėta reiškėnė nušvëtėma

Nusprė̄sta

Sokortė bėndra informacėni alkierio http://krivule.info, katramė informacėjė būtom pateikama praďiuo dvėm kalboum – latviu ė lietoviu. Ateitie, jė prūsā prisidies, pridietė ė tō kalba. Naujė alkierė tėkslos – pasidalintė

 • žėniuom aple atēnonťius a jau ivīkosius rėngėnius,
 • svarbiuom žėniuom aple baltu pasaulievaizda,
 • organizacėnė informacėjė

Tǡp pat sokortam internetėniam poslapie spausdintė bėnt karta par nedielė aple Latvėjės, Lietovuos ė Prūsėjės īvīkius.

2. Bova svarstuoma – lietoviu ė latviu televizėjės kanalu retronslēcėjė Latvėjuo ė Lietovuo.

Esam dvė baltu valstībė, sëkontė svietė ėšlaikītė sava tapatībė. Prigimtėniu kalbū, anū tarmiė ėšsauguojėms ī mūsa garonts ėšlėkėmo. Tëk latviu kalbuos muokīmāsis Lietovuos bėndruojė lavėnėma muokīkluosė, tëk lietoviu kalbuos muokīmāsis Latvėjės bėndruojė lavėnėma muokīkluosė padietom stėprintė tarposavė rīši ė vënībė. Tō rēlizůtė gal padietė žėniasklaida – televizėjė ė radėjė.

Nusprė̄sta

Sëktė, ka Latvėjės ė Lietovuos valstībėnē televizėjės kanalā būtom transliůnami abejuos šalīs.

3. Bova svarstuoma – prigimtėnės pasaulievaizdas dëgėms jaunėmů

Mūsa pasaulievaizdas ateitės prigol nu jaunėma. Dabā jaunėma parorijentavėmo ė paraukliejėmo ī sosirūpėnosės vėsas organizacėjės. Valstībē istuojos i Euruopas sājunga, katruo propagůnama liberalėzmos ė daugiakultūrėšks sopratėms, kīl rēlė griesmie prarastė savasti. Šėtů meto galiůnontis istatīms lēd plietuotė muokīkluos etnokultūra. Dejė, trūkst tuokiū specēlistu darželiūs, muokīkluos. Švëtėma sistemuo jautams spaudėms, pasiprīšėnėms šėtuos problemas sprėndėmů. Dabā tautėnė kultūra gėnontis istatīms tie ,,popierėnis“. Trūkst politėku palaikėma, kningu, mažā aprašīmu, katrë būtom tinkami palē omžė gropės.

Nusprė̄sta

 • Sekontēs metās surėngtė jaunėma dënas.
 • Paklaustė valstībėniu īstaigu ėr organizacėju, katrë īr atsakingi už mūsa tautėnė kultūra, kas īr ė kō taisuos nuveiktė skleidont tautėnė kultūra jaunėma sāmuonie.
 • Surėngtė konferencėjė „Prigimtėnės apeigas“.
 • Ėšlēstė kninga vākams „Apeigas, dievā“
 • Paskelbtė baltėšku apriedu dëna Latvėjuo ė Lietovuo
 • Padietė esamīms etnokultūras specēlėstams
 • Rėngtė vākū ė jaunėma stuovīklas
 • Sëktė atskėrū muokīma programu, vuo nē integrůtu
 • Kalbietė jaunėma ruoda – pvz. kompiuterėnē žaidėmā, mergėkiems – atskėrā
 • Savanuorīstės veikla, bortës i kažkō panašaus kap skautā – gomtuos, pavelda keravuojėmů
 • Plietuotė rėngėnius universitetūs, rėngtė jodonťius rėngėnius
 • Užtėkrintė tëk duoruovėnė, tëk fėzėnė svēka gīvensena, mėtība. Vėsas švėntės rėngtė grëžtā bȧ alkuoguolė

4. Bova svarstuoma – tautuos gīvastës ė pasaulievaizdas sklaida

Baltu pasaulievaizda nȧgal taptė muziejėnio eksponato. Anuos gīvastėmė torȧm rūpintës kuožna dëna.

Nusprė̄sta

 • Veiksmus parkeltė ėš mažū gropiu i bėndrus dėdlesnius projektus
 • Lietoviu, Latviu ė Prūsu pasaulievaizda ī Tautuos gīvastës pundaments, tudie anuos plietrā rēk sokortė strategėjė
 • Rėngtė vaidėlu muokīmus
 • Plietuotė bėndradarbiavėma so katalėkās ė vėsůmenė
 • Vëšintė šeimuos vertībės ė okatītė anū kūrėma

5. Bova svarstuoma – bėndradarbiavėms tarp latviu, lietoviu, baltarosiu ė prūsu

Vėsas šėtas šalis tor kažkumet bovosė vëninga kultūrėnė vëneta ainiu. Šindën anus solėpdītė i vëna kūna trokda kalba, valstībėnē robežē ėr atskėrtës dėdelis laikuotarpis, katras itakuojė skėrtingas tautū istorėjės.

Nusprė̄sta

 • Pasikeistė paruoduom
 • Rėngtė konkursus muokīkluoms
 • Švė̄stė baltu vënībės dëna
 • Rėngtė kultūrėni baltu keli
 • Paruodītė Baltu pavelda bȧ militarėstėniu pamėnavuojėmu. Skleistė taika.
 • Organėzůtė stuovīklas šeimuoms.
 • Dėrbtė bėndra fonda, ëškuotė bėndruos veikluos.

6. Bova svarstuoma – kor ė kumet sorėngtė sekontė baltu krīvolė

Baltu Krīvolės somėslėjėms gėmė 2011 metās. Kuožnās metās šėta tradėcėjė tė̄sama īr.

Nusprė̄sta

Sosisëktė so prūsās, katrū dėdliuojė dalės dabā nȧgaliejė atvīktė ė sositartė diel krīvolės darīma pas anus.
Latvē pareiškė nuora, ka būtom krīvolė pas anus, jė prūsā atsisakītom. Tǡp pat bova ėškelta mėslis dėrbtė dvė krīvolė par metus.

Baltu krīvolės darba gropės narē

Baltu krīvolē vaduovava ė vedė

 • Ąžuolė Bajor (Bajor Ōžůlė)
 • Nendrė Černiauskienė (Černiauskienė Nėndrė)
 • Danutė Jasilionienė (Jasėliuonienė Danotė)
 • Kęstutis Račkaitis (Račkaitis Kė̄stotis)
 • Darius Ramančionis (Remončiuonis Darios)
 • Valdas Rutkūnas (Rotkūns Valds)
 • Genovaitė Rutkūnienė (Rotkūnienė Genovātė)
 • Daiva Šeškauskaitė (Šeškauskalė Daiva)

Žvėrblė Ara (Aras Žvirblis) sokorts fėlms aple krīvolė