Anželika Zelma Tamaš -Tamūža (1933.12.15. – 2014.09.12.)

Anželika Zelma Tamaš -Tamūža (1933.12.15. – 2014.09.12.)

Ji save laikė Sėlių žynių palikuone ir mūsų kartai perdavė senąjį lietuvių latvių mokymą apie žvaigždes, metRodį (senaji kalendorių), Gaivos sistemą, šventes, papročius, matematiką, raštą ir dar daug įdomių, tyrinėjimui ateityje žinių.

Gimė 1933 metais. Jos tėviškė buvo Vaišvilynėje, Gružių seniūnijoje, Pasvalio rajone, apie 30 km nuo Bauskės. XX.a. 20 – ųjų metų pradžioje, nustatant demarkacijos liniją tarp nepriklausomų Lietuvos ir Latvijos valstybių, ši teritorija atiteko Lietuvai. Manoma, kad jau IV.a. čia gyveno sėliai, apie VII.a. šios žemės buvo žiemgalių Vėrės kunigaikštijos sudėtyje, bet XIII. amžiuje įėjo į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos sudėtį. Anželika Zelma visada pabrėždavo, jog Sėlija yra Lietuvos-Latvijos širdis.

Anželikos Zelmos giminėje buvę žynių. Ją su žynių mokslu pagrinde supažindino tėvelis, bet daug vertingo išmoko ir iš motinos, senelės.

Anželika Zelma buvo matematikė su inžinierės-informatikės darbo patirtimi, ilgus metus dirbo mokslinį darbą Vilniuje taip vadinamoje Sistemų teorijos srityje. Greta tiesioginio darbo, skaitė paskaitas Lietuvos Žinijos draugijoje, kuriose pasakojo ir apie Baltų senąjį mokslą (apie Laiko energetiką, matematinę sistemą, Artūro kalendorių-metRodį), davė patarimus žemdirbiams, miškininkams ir kitiems klausytojams. Ji įkūrė Žynių mokyklą. Su paskaitomis apvažinėjo Lietuvą ir Latviją, kur atrado daug bendraminčių. Domėjosi ir lankėsi Gervėčių krašte (lietuvių sala  Baltarusijoje), kur rinko tautosaką, stebėjo buitį.

1991 metais išleido savo pirmą laikraščio „Senasis Žihnis-Senasis Žinys“ numerį, bet vėliau dar 8 laikraščius-žurnalus. Prieš tai jau buvo parašiusi dvi didelės apimties knygas mašinraštyje: 1978 metais „LLLielatų pasaulėžiūra“ (2011 metais įdėta internetinėje svetainėje „Sarmatai“, o 1989 metais „Lietuvių-Latvių Arėjių žinių Artūro-Roberto amžinasis kalendorius“.

Šiandien daugelis mūsų studijuoja Vedas ir kitus senuosius mokymus, tačiau Anželikos Zelmos palikimas yra vienas iš jų. Šią Baltų Vedų-Rėdos dalį, kuri kituose šaltiniuose neišlikusi, reikėtų pažinti mūsų Baltų pasaulėžiūros tyrinėtojams Lietuvoje ir Latvijoje.

Manoma, jog Anželika Zelma Tamaša-Tamūža buvo žynė (galbūt pagrindinė žynių palikuonė Baltijoje), kuri išlaikė ir toliau išvystė, tobulino mūsų Baltų pasaulio senąjį mokslą –teoriją (TevORIją). Šiandien jos mokiniai Lietuvoje ir Latvijoje toliau tęsia, tobulina Sėlių žynės pradėtą darbą – verčia jos knygas į latvių kalbą, skaito paskaitas klausytojams, stebi gamtos reiškinius pagal ArTŪro kalendorių, senąjį žvaigždėlapį.

Anželika Zelma rašė ir poeziją, kurioje išreiškė savo begalinę meilę Lietuvai ir Latvijai. Ji mirė Šiauliuose. Anželikos Zelmos pelenai išbarstyti gimtosios pusės pievose prie ąžuolo.

 

Mūsų LLL- atų (Liel-latų=Didžiųjų Latų) žynės p. Anželikos Tamaš-Tamūžas isšaugotas, išaiškintas  „TĖVE MŪSŲ”. 

Pagonių varuliai mums paliko grąžų eilėraštį 

TĖVE MŪSŲ -tai kreipinys į 15 ilgio VĖSUMŲ visumos (AVINO žvaigždyno -tauraus TAURO JAUČIAGANIO GRĮŽ-GRĮŽULIO ratų ME nuorodų nešėjo-MĖNESĖLIO (sėlių) ir kt.dangaus keistuolių (keisti) ERČIAS.Ten mūsų kiltis 15/16 abs ilgyje.Mes determinuoti Laiko NUO AUKŠTUMŲ krentančia 8-nyte banga.Sakom:“nusileidę iš dangaus“

T-pradų šaltinis,S-garsais vėjo šiurenimu.Todėl kreipiamasi į „s“kūrėją KŪRĄ-KUNGĄ,VĖJĄ,kad garsais „S“ greičiau susuktų aštuonytį. 

TĖVE MŪSŲ

„TĖVE mūsų -KŪRS „S“ dangų
Užstok PATS,būk ŠALY ŠALIA šiems VAIKAMS (BERNIEMS),
Mokyk juos ŽALvariu,kad sektų TAVO(Laiko Šviesgarsiu)systema-IŠMINTIM.
Tegu TAVO GARSAS (jėga)juos STIPRINA ir LABUI paskubina.
Kada kris Kardai (dišlys)
Palydėk NESUSPĖJIMU,
Tegu TIE pastovės PASITENKINDAMI vaisiais -žemiškais niekais.
Išklausyk jūjų dainą-kvietimą-prašymą,
Duok jiems savo ŠVIESgarsį.“ 

P.S Paaiškinimai -smulkiu šriftu

 „Lylia-ar -Liliaa..t.yraLyviai-Latviai-Lietuviai-Sėliai- teisingai EĖJ Lyyleej-liliaa-dainuodami pasijungiama j/j -Gulbės žvaigždyno laiko energetika .
Lia -lia -ryšys su žemiškuoju Kūrėju,o Le-le su Dangų Kūrėju .

Paruošė trumpą biografiją, paaiškino, vertė į latvių kalbą Regina Valtenberga-Karmazaitė

 

One thought on “Anželika Zelma Tamaš -Tamūža (1933.12.15. – 2014.09.12.)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.