Švyturys 2016

Švyturys 2016

Turpinām pērn iesākto darbu. Arī šogad nosauksim “švyturius”  jeb “bākas”* – gaismu nesošos cilvēkus, kuru darbi ikdienā mirdz kā dimanti.

Bet pirms tam vēlamies dalīties priekā par to, ka pagājušā gada “Švyturys” vārda ieguvēji Daiņus Razausks (Dainius Razauskas) un Ramūns Karbauskis (Ramūnas Karbauskis) šogad ir saņēmuši arī citu cilvēku novērtējumu.

Dainius Razauskas

Daiņus Razausks ir pelnīti saņēmis J. Basanaviča valsts prēmiju, ar ko viņu no sirds apsveicam.

Ramūnas Karbauskis

Ramūns Karbauskis kopā ar savu partiju uzvarēja Lietuvas seima vēlēšanās. Lietuvas pilsoņi ir pārliecināti atbalstījuši Ramūna paustās domas, un tagad viņam ir pietiekami daudz iespēju uzlabot Lietuvas kultūrvidi. Sveicam un vēlam veiksmīgu darbu!

 

 

Šogad mūsu, kas izvēlējāmies gaišos ļaudis, bija ap 20, un visi turpmāk nosauktie laureāti guva pilnīgu atbalstu. Pirms šī gada “Švyturys” paziņošanas vēlamies īsi paskaidrot, ka šogad atteicāmies no naudas balvas, jo nauda novirza uzmanību no būtiskā.

Virgilijus Avižonis
Virgilijus Avižonis

Katram gaišajam cilvēkam mēs atbilstoši iespējām pasniegsim goda apliecību un simbolisku dāvaniņu. Te nu ir īstais laiks pieminēt Kriūku romuvas vaidilu Virgiliju Avižoni, kurš jau otro gadu pēc kārtas meistariski izgatavo pūšamo ragu un pasniedz to vienam no gaišajiem ļaudīm. Paldies par iespaidīgo dāvanu!

Tāpat vēlamies ar pilnu atbildību paziņot, ka gan iepriekšējā, gan šajā gadā, gan arī jebkad nākotnē mēs nepievērsīsim uzmanību cilvēka reliģiskajai piederībai. Būtiskākais ir tas, ko cilvēks dara, nevis kādam (un vai vispār jebkādam) reliģiskajam virzienam jūtas piederīgs. Ceram, ka neviens šo ieceri nesagrozīs pēc savas saprašanas.

Tātad ar vaidilu lēmumu un mūsu seno pasaules uzskatu atbalstošu cilvēku piekrišanu izsludinām turpmāk nosaukto gaišo cilvēku sarakstu. Ikviens no viņiem staro citādi. Vieniem šķiet, ka spožāk mirdz viens, citiem – cits gaismas nesējs. Tāpēc nešķirosim viņu nopelnus lielākos un mazākos, svarīgākos un mazsvarīgākos. Ikviens no viņiem ir mūsu pasaules uzskata krīvu krīvs.

2016. gada cilvēki – gaismas nesēji –

jeb „Švyturys 2016“

Algimantas Bučys
Algimantas Bučys

Šogad apritēja 700 gadu, kopš Ģedimins kļuva par Lietuvas valdnieku. Šim notikumam par godu vēlamies ar spēcīgu rokas spiedienu apsveikt rakstnieku Aļģimantu Buči, kurš parādījis laika gaitā tik meistarīgi notušēto mūsu karalisko pagātni. Viņa apzinīgais darbs, kam raksturīgs pamatīgums un pieejamo ziņu stingrs izvērtējums, ir palīdzējis mūsu valdnieku tēliem iemirdzēties gluži citā gaismā. Vēlam arī citiem šādu prāta asumu un vērīgumu. Sveicam Aļģimantu Buči un priecājamies, ka varam viņu saukt par mūsu gaišo “Bāku”. Viņa paveiktais “krīvu krīva” vārda vērtais darbs veido un stiprina mūsu un stiprinās arī mūsu pēcteču pašapziņu.

 

Rimantas Balsys
Rimantas Balsys

Iepriekšminētā gaismas nesēja Aļģimanta Buča darbi lielākoties pievēršas Lietuvas starptautiskajam kontekstam, savukārt Rimants Balsis savos darbos pievēršas mūsu senču savdabīguma izpratnei. Rimants Balsis ļoti rūpīgi un uzmanīgi vāc vienkopus mūsu senā pasaules uzskata graudiņus. Viņa raksti un grāmatas atklāj mūsu pagātni tādu, kāda tā bijusi: īstu, neizdaiļotu un nenoniecinātu. Viņa zinātniskā darbība neaprobežojas tikai ar pētījumiem. Tieši Rimanta Balsa darbība rosina aizvien plašāku sabiedrības daļu pievērst uzmanību mūsu pagātnes izpētei. Viņa darbi un iestrādnes būs drošs pamats jaunajai paaudzei, tāpēc ar pilnu pārliecību pasludinām viņu par 2016. gada „Švyturys“ jeb “Bāku”.

 

 

Liudmila Petkevičiūtė
Liudmila Petkevičiūtė

Plašs cilvēku loks ir pievērsies jaunatnes audzināšanai. Rakstnieces Ludmilas Petkevičūtes grāmatas ir paredzētas vismazākajiem – bērniem, kuri vēl tikai mācās runāt –, un tām piemīt pasakains skaistums un pasaules saskaņas, saderīguma, Dieva padomiņa klātesamības izjūta. Ikviena viņas doma ir kā stariņš, kā mirdzošs dzīpars, kas ievijas bērna apziņā aužamajā valodas rakstā. Ludmilas gaišums nevienu mazo sirsniņu neatstāj vienaldzīgu. Tāpēc nav nejaušība, ka viņas grāmatas saņēmušas ne vienu vien apbalvojumu. Priecājamies par Ludmilas izstaroto gaismu un sveicam viņu!

 

Aušra Kavaliauskienė
Aušra Kavaliauskienė

Par mazliet vecākiem bērniem rūpējas skolotāji. Šai jomā ir grūti izcelt tikai vienu, jo gaismu nesošu skolotāju mums ir ļoti daudz. Ceram, ka citi skolotāji nejutīsies aizvainoti tāpēc, ka par “Bāku” šogad nosaucam tikai vienu no viņiem. Žiežmarju skolas sākumskolas klašu skolotāja Aušra Kavaļauskiene Lietuvā visvairāk ir pazīstama kā neuzvarēta sportiste. Viņas sniegumu simt kilometru skrējienā jau daudzus gadus nevienam nav izdevies pārspēt. Būdama pārsteidzoši stipra sieviete, viņa vienlaikus spēj rast sevī maigumu, ar kuru atbildēt ikvienam pie viņas piegājušajam bērnam, tāpēc skolēni arī pēc sākumskolas beigšanas turpina uzturēt saikni ar skolotāju. Aušra Kavaļauskiene ir uzaudzinājusi daudzus tēvzemi mīlošus cilvēkus, tāpēc ar lepnumu saucam viņu par šī gada “Bāku”.

 

Tadas Šidiškis
Tadas Šidiškis

Bērni aug lielāki, kļūst aizvien patstāvīgāki un dodas pārgājienos. Bet kas gan ir pārgājiens bez Tada Šidišķa? Viņš ir ģeogrāfs un, šķiet, no galvas zina visu Lietuvu: nez vai izdosies atrast vietu, kur viņš nebūtu bijis… Visai Lietuvas jaunatnei Tads ir dzīva leģenda. Veselīgais dzīvesveids, devums pagātnes apzināšanā un saiknes ar to uzturēšana mums ļauj ar īpašu prieku saukt Tadu Šidišķi par spožo “Bāku”.

 

Darius Ramančionis
Darius Ramančionis

Lietuvas citā daļā  no iepriekšminētā gaismas nesēja neatpaliek Darjus Ramančonis. Viņa darbība aptver ne tikai pārgājienus: jau daudzus gadus Darjus saliedē Šauļu novada ļaudis kopienā “Aukuras”, kuras darbības lauks ir pašizglītība, vides aizsardzība, kā arī mūsu mantojuma apzināšana un kopšana. Šogad Darjus tika atzīts par Šauļu pilsētas gaišāko cilvēku. Pievienojamies Šauļu iedzīvotāju izvēlei un atzīstam viņu arī par gaišo “Bāku”, jo Darjus Ramančoņa veikums ir zināms ne tikai Šauļos, bet arī visā Lietuvā (un ļoti daudziem arī Latvijā).

 

 

Valdis Celms
Valdis Celms

Mūsu senā pasaules uzskata apzināšanā un kopšanā lielu ieguldījumu ir devuši ne tikai lietuvieši, un ne tikai Lietuvā, bet arī kaimiņvalstu cilvēki. Tā, raug, Valdis Celms, ilggadējais Latvijas dievturu dižvadonis, šogad mūs iepriecējis ar jaunu grāmatu “Baltu dievestības pamati”. Iepriekš gan Latvijā, gan Lietuvā plaši pazīstama bija Valda Celma grāmata “Latvju raksts un zīmes”. Valda gaisma jau sen staro pāri Latvijas robežām, tāpēc droši varam viņu dēvēt par “Bāku”.

 

Ivars Logins
Ivars Logins

Vēlamies izcelt vēl vienu gaismas nesēju no citas baltu cilts – latgalieti Ivaru Loginu. Viņu mazliet pa jokam varam dēvēt par ”akmeņu mednieku”, jo Ivars ir atradis ne vienu vien svētvietu un rituālos izmantotu akmeni. Ivara sarunbiedri kopā ar viņu ienirst mītu pasaulē, kur šķietami parasti akmeņi pārtop par zalkšiem, dieviem vai rituālos izmantojamiem rīkiem. Par Ivara atradumiem ir ieinteresējušies arī zinātnieki. Ivara darbošanās ir vērsta uz to, lai latgaļi neiegrimtu aizmirstībā, tāpēc viņš visdažādākajos veidos pievēršas latgaļu valodas un visa latgaliešu kultūras mantojuma kopšanai.

Linda Lemhena

Dažkārt valstu robežas un atšķirīgas valodas kļūst par šķērsli vienādi domājošu cilvēku sadarbībai. Tad palīdz ļaudis, kuri kā gaismas vadītāji savieno dažādas valstis. Viens no šādiem cilvēkiem ir Linda Lemhena. Viņas darbošanās arī Latvijā palīdz uzturēt saiknes starp atsevišķām kopienām. Lindas Lemhenas darbība ir zināma ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā, Suduvā, Prūsijā. Priecājamies par viņas mirdzēšanu.

 

 

Kornelija Mauliutė
Kornelija Mauliutė

Tagad pārcelsimies uz citu Lietuvas novadu – Suduvu. SU-DUV-ā ļaudis dzīvo ciešā saiknē „SU-DIEVu“ – “AR DIEVU”. Patiesi, šejienieši ir citādi. Novads dzīvo ar pasaku elpu. Cilvēki šeit nerunā, bet dzied. Kornelija Mauļute ir Punskas novada dvēsele, kuras mirdzums tiek gan maziem, gan lieliem. Šogad Baltu krivulē viņa, saņēmusi visu atbalstu, tika iesvētīta par krīvi. Priecājamies un daudzinām viņu par cilvēku – gaismas nesēju.

Petras Lukoševičius
Petras Lukoševičius

Droši vien neatradīsim Punskas novadā cilvēku, kurš nepazītu Krivules namatēvu Petru Lukoševiču. Viņš savu dzīvi ir veltījis mūsu senā pasaules uzskata, dzīvesziņas kopšanai. Tātad krīvu krīvs šī vārda visīstākajā nozīmē. Viņa gudrība un vērīgums sniedzas tālu un dziļi, turklāt strādīgums ļauj sasniegt izvirzītos mērķus. Viņš nes gaismu arī mums, vaidilām.

 

Nērtiks Jōrgesuns
Nērtiks Jōrgesuns

Šai pasaulē ir arī brīnumi. Parādības un norises, ko bez Dieva klātbūtnes būtu grūti izskaidrot. Atdzimst mirusī prūšu valoda. Kas rosina prūšus atcerēties savus sen aizmirstos senčus, viņu valodu un paražas? Varbūt tādi spīdekļi kā Nērtiks Jōrgesuns? Viņš ir darbīgs prūšu kultūras atjaunotājs un turpinātājs. Prūšu zemes gaišā “Bāka”. Prieks par viņu un viņa veikumu!

 

Virginijus Kašinskas
Virginijus Kašinskas

Atgriezīsimies Lietuvā. Šeit, nereti neviena neatbalstīti, cilvēki dara grūtu, toties ļoti vajadzīgu darbu. Piemēram, mākslinieks Virginijus Kašinsks visu savu brīvo laiku veltī ziņu par mūsu kultūru vākšanai. Viņš ne tikai rīko izstādes ar saviem darbiem, kuros gleznotas dainas, bet paspēj arī piedalīties mūsu dzīvesziņas pasākumos un iemūžināt tos. Sava darba augļus Virginijus patiesā sirsnībā dala gan ar televīzijām, gan atsevišķiem cilvēkiem. Un ja vēl izdodas ar viņu parunāties… Nav šaubu: viņš ir mirdzoša “Bāka” – “Švyturys”.

 

Irena Balčienė
Irena Balčienė

Irena Balčiene ir visnotaļ kluss un apzinīgs cilvēks, toties viņas darbi, jostās ieaustās domas runā paši par sevi, tāpēc arī viņa Baltu krivulē tika iesvētīta par krīvi. Piebalsojam šim Krivules lēmumam. Jaunatnei derētu mācīties no viņas gan rāmumu, gan arī savu uzskatu stingrību un pastāvīgumu. Paldies par mirdzumu!

 

Kęstutis Juškys
Kęstutis Juškys

Ķēstutis Juškis šogad pabeidza īstenot daudzus gadus lolotu ieceri. Viņa uzturētajā svētvietā, palīdzot daudziem Lietuvas cilvēkiem, tika pabeigta zintnīcas būve – ceram, ka šai vietā, iespaidīgajā akmeņu ratā, norisināsies ne viens vien pasākums, kas apgaismos mūsu darbus gan pašlaik, gan arī turpmākajām paaudzēm.

.

 

 

Vaidotas Digaitis
Vaidotas Digaitis

Lietuvā ir ne mazums cilvēku, kuru dzīve daudz neatšķiras no dainās apdziedāto dižļaužu dzīves. Šogad vēlamies īpaši minēt Vaidotu Digaiti no Laukuvas: viņš kopā ar saviem zirgiem ir izdaudzinājis Lietuvas vārdu ne tikai aiz Lietuvas, bet arī aiz Eiropas robežām. Vaidots ir izturības un neatlaidības piemērs, īsts varonis, bruņinieks, vītis. Viņa mīlestība pret zirgiem ir spējusi aizraut arī citus. Priecājamies par viņa sasniegumiem!

 

grupė „Skylė“
Grupa „Skylė“

Esam nosaukuši daudz gaišo ļaužu. Bet vēl lieliskāk ir, ja gaismu izplata nevis atsevišķs cilvēks, bet jau vesela grupa. Šāds piemērs ir grupas “Skylė” kopā ar Aisti Smilgevičūti (Radzevičieni) radītais albums “Broliai”, kas modina mūsos lepnumu par saviem tuviniekiem, varoņiem, kuri Lietuvas brīvības cīņās atdevuši dzīvību par savu tēvzemi. Turklāt ne tikai šis, bet arī citi grupas radošie veikumi rosina ieskatīties sevī un mūsu visu pagātnē. Grupas izdotie albumi joprojām rosina uz pārdomām. 2015. gadā klajā nākušais albums “Dūšelės” vēl vairāk nekā jebkad ir pietuvojies mūsu tautas mitoloģijas tēliem. Jāpiebilst, ka grupas dalībnieks Ģedimins Žilis (Gediminas Žilys) ir īsts vaidila. Neviens viņa veiktajos rituālos klātesošais nepaliek vienaldzīgs. Priecājamies gan par Ģedimina, gan ikviena grupas dalībnieka veikumu un sveicam visu grupu! Paldies par dziļo dvēseles mūzikas izjūtu!

 

Adolfas Gedvilas
Adolfas Gedvilas

Šo goda sarakstu noslēdzam ar īpašu cilvēku – žemaišu goda krīvu Adolfu Gedvilu, kurš paveicis svētu darbu: atjaunojis mūžīgo uguni, kura deg jau ilgāk nekā divdesmit gadu. Šīs uguns liesmiņa mīt jau daudzviet Lietuvā, tostarp arī lielajās pilsētās. Adolf Gedvil, lai gaismu izstaro ne tikai uguns, bet arī Jūsu domas un darbi! Paldies Jums!

 

 

Plašāk par ieceri “Švyturys” (latviski “Bāka”) varat izlasīt (pagaidām gan tikai lietuviski) kriviu-krivis.lt interneta vietnē.

* Lasot vārda “Švyturys” tulkojumu “Bāka”, ļoti vēlams paturēt prātā, ka lietuviešu valodā tā sakne tieši saistās ar vārdu “švytėti” – spīdēt, starot. Tāpēc latviski, lasot “Bāka”, šai gadījumā aicinu domāt nevis par bāku kā celtni, bet gan par bāku, ko tā nozīmē kuģotājiem vētrainā jūrā – gaismas staru, kas ļauj saprast, kur esi, un rāda turpmāko ceļu (tulk. piez.).

One thought on “Švyturys 2016

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.