Baltų vienybės ugnies sąšauka 2017

Baltų vienybės ugnies sąšauka 2017

2017 m. rugsėjo 22-ąją minima Baltų vienybės diena. Ta proga kviečiame baltų palikuonis Lietuvoje, Latvijoje bei bendruomenes visame pasaulyje įsijungti į Baltų vienybės ugnies sąšauką ir 20-21 val. uždegti ugnis ant piliakalnių, su baltų istorija susijusiose vietose.

Visais laikais ugnies sąšauka tarp piliakalnių kvietė vienytis – ginti savo savastį, žemes, gyvastį, gyvenimo būdą. Vienybė padėjo išlikti ir išgyventi tūkstantmetę istoriją aisčių tautoms. Nepaisant valstybes skiriančių ribų, po pasaulį pasklidusius baltų palikuonis vienija iš istorija, protėvių paveldėta pasaulėžiūra, gyvi papročiai.

Prisiminkime baltų tautų istoriją aplankydami atmintinas vietas ir sustiprinkime ryšį tarp baltų visame pasaulyje. Tegul ugnies šviesa apjungia baltų dvasinę tėvynę. Ugnis ant tolimo kalno – ženklas, kad esame. Ugnies uždegimas vienu metu – vienybė.

Bendruomenes, organizacijas, pavienius asmenis rugsėjo 22 d. 20-21 val. dalyvausiančius Baltų vienybės ugnies sąšaukoje prašome pranešti apie tai el. paštu Lietuvoje: ; Latvijoje: ; Gudijoje: . Pranešime nurodykite vietą, kur bus uždegta ugnis ir kas ją įžiebs, kaip susisiekti. Jūsų informaciją patalpinsime sąšaukos žemėlapyje (žiūrėti čia).

Daugiau apie sąšauką: http://aukuras.lt/baltu-vienybes-sasauka/
Sąšaukos žemėlapis ir puslapis pildomas ir atnaujinamas.
Dalinkitės su bendraminčiais patirtimi, nuotraukomis, filmais apie Baltų sąšauką FACEBOOK:
Lietuviškai – latviškai: BALTŲ VIENYBĖS UGNIES SĄŠAUKA / BALTU VIENĪBAS UGUNSKURU SASAUKSME
Pakvieskite Baltų vienybės sąšaukoje dalyvauti pažįstamus visame pasaulyje.
2017 metais – Piliakalnių metais, Baltų vienybės ugnies sąšauka turėtų tapti išskirtiniu renginiu apjungiančiu piliakalnius ir bendruomenes.
UŽ BALTŲ VIENYBĘ

BALTŲ VIENYBĖS UGNIES SĄŠAUKA / http://www.aukuras.lt/sasauka/
BALTU VIENĪBAS UGUŅU SASAUKSME/ http://www.aukuras.lt/sasauka/lv/
BY ПЕРАКЛІЧ БАЛЦКАГА АДЗІНСТВА/ http://www.aukuras.lt/sasauka/by/

Baltu Krīvolė 2017

Baltu Krīvolė 2017

Baltu prigimtėniu dvasėniu bėndrėju atstuovu kasmetėnė soeiga.

Lokstene, 2017

BĖNDRA:

Mėslės Darbs kor darbėninka!
Uždavėnē Parveizietė, kas nuveikta īr, soderintė puovīzas ė sotartė diel tuolėmesnės veikluos.
Vëta Latvėjė, Pliavėniū krašts, Klintainės valsčios – Luokstenės švėntvëtė (vz. pridietas koordėnatės) ė tautuos nomā.
Čiesos Siejės 9-10 d.

EIGA:

Petnīčė (09.08) 17:00 – 19:00

19:30 ->

Dalīviu atvīkėms, registracėjė ė isikūrėms. Večerė

Sosidainiavėms Luokstenės švėntvëtie

Sobata (09.09) 8:008:00 ->

10:00

12:00

14:00

15:00

19:00

20:00

21:00

Posrītē. Dalīviu atvīkėms, registracėjė ė isikūrėms

Atėdarīma apeiga Luokstenės švėntvëtie

Atstuovu pranešėmā

Pëtā

Darbs  rateliūs

Večerė

Guntės Lazdinės ruoda aplē Daugovas sėnvagė prīš užtvindīma. Puortegrapėjės.

Puortegrapėjės ė video aplē Luokstenės švėntvëtės īkorės ė kt. Vakaruonė Luokstenės švėntvëtie.

Nedielės dëna (09.10) 8:00 – 9:00

9:30

10:30

12:00

13:00 ->

Posrītē. Atstuovu tarības parėngta darba metmenu ė nutarėma parskaitīms.

Darba  rateliu pranešėmā

Darba metmenū ė nutarėma papėldīms su darba rateliu pasiūlīmās. Patvėrtėnėms.

Uždarīma apeiga Luokstenės švėntvëtie.

Ėšvīka karto pu švėntvëtės apīlinkės.

DARBUOTVARKĖS RIEDA: 

Ėšonkstėnis prisirašīms • Aplē dalīvavīma Krėvolie praneštė  Antrā Balodē lėg 2017-09-03, siuntont paraiška e-pašto: , arba skombėntė +(371) 262 389 94
Darbs rateliūs • Krėvolės darbs telkams par uždavėniū ratelius.

• Kuožnos dalīvaunōs gal liůsā prisijungtė pri anō duomėnontė uždavėniū ratelė.

• Darba  ratelė tėkslos īr pasikeistė patėrtėmi, vuo tǡp pat līgē sositartė aplē veikla apibriežtue srėtie ė darba rateliu dalīviu bėndradarbiavėma.

• Krėvolės pabonguo darbs ratelis padars pranešėma aplē savs darbs pasëkėmus.

Darba rateliu  uždavėnē • Rėngiejē siūla sodarītė darba ratelius šīms uždavėniams sprė̄stė:

– Bėndradarbiavėma būdā – bėndri rėngėnē, Krėvolės darba gerėnėms, bėndravėma palėngvėnėms, Etnėniu tėkību kongresos ė kt.

– Pasaulieveizas plietruos veiksmā – rėngėnē, socēlėniu tinklū nauduojėms, kningas, video/fėlmā ė kt.

– Švëtėma ėrr aukliejėma veiksmā – savū apmuokīms, švëtėma īstaigas, vākū aukliejėms ė kt.

– Bėndra baltu Dieva ė dëvībiu sopratėms – dëvībiu reikšmie, rieda, tarposavė sontīkē, žėnklā, prasmės ė kt.

• Nȧ mažiau kāp trīms dalīviams pageidaunont gal būtė sokorts darba ratelis kėto anus duomėnonťio klausėmo.

Atstuovu tarība • Krėvolės dalīviu bėndra sotarėmo soderėn ėr ėšreišk atstuovu tarība.

• Atstuovu tarības narē sprėnd klausėmus:

– Apibėndrėn ė parskaita pranešėmus aplē darbus, katrë nudėrbtė čiesė nu praeituos Krėvolės;

– Karto parėng metmenis lėg sekontės Krėvolės, tǡp pat ivertėn rateliu pranešėmūs numatītus darbus.

– Karto parėng Krėvolės nutarėma, tǡp pat ivertėn darba rateliu pranešėmūs mėnavuotus pasiūlīmus.

Atstuovu tarības sudietis • Veizont i indeli  rėngont Krėvolės darba, Krėvolės rėngiejē i tarība itrauk pu vëa atstuova ėš šėtū baltu bėndrėju:

– Latvėjė: Latvėjės Dievturiu Sondrauga ė „Zaltis“

– Lietova: Ruomova ėr „Aukors“

– Prūsėjė: Juotvingiu ė prūsu bėndrėjė

– Godėjė: Svajksta

• Nȧ mažiau kāp 5 Krėvolės dalīvē gal ėšrinktė sava atstuova, katras torietom tuokės patės teisės kāp onksťiau pamėnavuoti  bėndrėju atstuovā.

Kaina • Rėngėnė  ėšlaiduoms padėngtė (patalpas, īronga, sosisëkėms) kuožnam dalīviů numatīts dalīvė muokestis 3,0 €. Pėningus parvestė i Latvėjės Dievturiu Sondraugas sāskaita lėg Krėvolės praďiuos arba muokietė regėstracėjės čieso grīnāsēs pėningās.
Maitėnėms Rėngiejē pasirūpins bėndro maitėnėmo tīms, katrë būs užsiregėstravė̄ lėg 2017-09-03 pas Antra Balodė  , tel. +(371) 262 389 94) ė būs sosimuokiejė̄. Kainas:  posrītē 3-4 €, pëtā 7-8 €, večerė 3-4 € (kainas dīdis priklausa nu užsakonťiū skaitlė).

Nȧtuolë stuovīklas ī kelės vėsůmenėnė maitėnėma īstaigas, katrūs galies pajiestė të, katrë nȧbūs užsisakė̄ bėndra maitėnėma.

Nakvīnė Ī galėmībė užsisakītė  vëta nakvīnē. Numatuoms muokestis 10-15 € už nakti. Diel nakvīnės tartës so Antro Baluodė (, tel. +(371) 262 389 94).
Apmuokiejėms: LATVIJAS DIEVTURU SADRAUDZE
Reġ. Nr. 90000279525
Adrese: Tēriņu 13, Rīga, LV-1004
Bankas konts:
Swedbank
Kods – HABALV22
Konta Nr. – LV10HABA0551018486000

 

Vëta: Liepsalas, Klintainės valsčios, Pliaviniu krašts, Latvėjė

Koordėnatės: 56.599538, 25.655844

Baltų Krivūlė 2017

Baltų Krivūlė 2017

Baltų prigimtinių dvasinių bendrijų ir bendruomenių* atstovų kasmetinė sueiga

Lokstene, 2017

 BENDRA:

Mintis Darbas  darytoją daro!
Uždaviniai Suvokti kas yra padarytą, suderinti esamus požiūrius ir susitarti apie tolimesnę veiklą.
Vieta Latvija, Pliavinių kraštas, Klintainės valsčius – Luokstenės šventvietė (žiūr. pridėta žemėlapį ) ir tautos namai.
Laikas Rugsėjo 9-10 d.

 

EIGA:

Penktadienis (09.08.) 17:00 ->

19:00

19:30 ->

Dalyvių atvykimas, registracija ir įsikūrimas

Vakarienė

Susidainavimas Luokstenės šventvietėje

Šeštadienis (09.09.) 8:00

8:00 ->

10:00

12:00

14:00

15:00

19:00

20:00

21:00

Pusryčiai

Dalyvių atvykimas, registracija ir įsikūrimas

Atidarymo apeiga Luokstenės šventvietėje

Atstovų pranešimai

Pietūs

Darbas  rateliuose

Vakarienė

Guntos Lazdinios pasakojimas apie Dauguvos senvagę prieš užtvindymą. Fotografijos.

Fotografijos ir video apie Luokstenės šventvietės atidarymą ir kt. Vakaronė Luokstenės šventvetėje.

 

Sekmadienis (09.10.) 8:00

9:00

 

9:30

10:30

 

12:00

13:00 ->

Pusryčiai

Atstovų tarybos parengto darbo  metmenų ir nutarimo perskaitymas.

Darbo  ratelių pranešimai

Darbo metmenų ir  nutarimo papildymas

su darbo  ratelių pasiūlymais. Patvirtinimas.

Uždarymo apeiga Luokstenės šventvietėje.

Bendra išvyka po apylinkės šventvietes.

 

DARBOTVARKĖS NUOSTATAI: 

Išankstinis užrašymas •       Apie dalyvavimą Krivulėje pranešti   Antrai Balodei iki 2017.09.03., siunčiant paraišką e-paštu: , arba skambinti +(371) 262 389 94

 

Darbas rateliuose

 

 

•       Krivulės darbas  telkiamas per  užduočių ratelius.

•       Kiekvienas dalyvis gali laisvai prisijungti prie jį dominančio užduočių ratelio.

•       Darbo  ratelio tikslas yra pasikeisti patirtimi, o taipogi susitarti apie veiklą apibrėžtoje srityje ir darbo  ratelių dalyvių bendradarbiavimą.

•       Krivulės pabaigoje darbo  ratelis padaro pranešimą apie savo darbo  pasekimus.

 

Darbo ratelių  užduotys

 

•       Rengėjai siūlo sudaryti darbo ratelius šiems uždaviniams spręsti:

•       Bendradarbiavimo būdai-bendri renginiai, Krivulės darbo pagerinimas, bendravimo palengvinimas, Etninių religijų kongresas ir kt.

•       Pasaulėžiūros  plėtros veiksmai-renginiai, socialinių tinklų naudojimas, knygos, video/filmai ir kt.

•       Švietimo ir auklėjimo veiksmai -savųjų apmokymas, švietimo  įstaigos, vaikų auklėjimas it kt.

•       Bendra baltų Dievo ir dievybių samprata – dievybių reikšmė, tvarka, tarpusavio santykiai, ženklai,  prasmės ir kt.

•       Ne mažiau kaip trims dalyviams pageidaujant gali būti sukurtas darbo ratelis kitu juos dominančiu klausimu.

 

Atstovų taryba •       Krivulės dalyvių bendrą nuomonę suderina ir išreiškia atstovų taryba.

•       Atstovų tarybos nariai  sprendžia klausymus:

•       Apibendrina ir perskaito pranešimus apie darbus, kurie padaryti laikotarpiu nuo praėjusios Krivulės;

•       Kartu paruošia metmenis  iki sekančios Krivulės, taipogi įvertina ratelių pranešimuose numatytus darbus.

•       Kartu paruošia Krivulės nutarimą, taipogi įvertina darbo  ratelių pranešimuose minėtus pasiūlymus.

 

Atstovų tarybos sudėtis •       Atsižvelgiant į indelį  rengiant Krivulės darbą, Krivulės rengėjai į tarybą įtraukia po vieną atstovą iš šių baltų bendrijų:

•       Latvija: Latvijos Dievturių Sandrauga  ir „Zaltis“

•       Lietuva: Romuva un Aukuras

•       Prūsija: Jotvingių ir prūsų bendrija

•       Gudija: Svajksta

 

•       Ne mažiau kaip 5 Krivulės dalyviai gali išrinkti savo atstovą, kuris turi tokias pačias teises, kaip anksčiau paminėtų  bendrijų atstovai.

 

Kaina •       Renginio  išlaidoms padengti (patalpos, įranga, susisiekimas) kiekvienam  dalyviui numatytas dalyvavimo mokestis 3,0 EUR .Lėšas pervesti į Latvijos Dievturių Sandraugos sąskaitą iki Krivulės pradžios, arba mokėti užsirašymo  metu grynais pinigais.

 

Maitinimas Rengėjai pasirūpins bendru maitinimu tiems, kurie bus užsiregistravę iki 2017.09.03. pas Antra Balodę  , tel. +(371) 262 389 94) ir bus sumokėję. Kainos:  pusryčiai 3-4 EUR, pietūs 7-8 EUR, vakarienė 3-4 EUR (kainos dydis priklauso nuo užsakovų skaičiaus).

 

Netoli stovyklos yra kelios visuomeninio maitinimo įstaigos, kur galės pavalgyti tie, kurie nebus užsisakę bendro maitinimo.

 

Nakvynė Galima užsisakyti  vietą nakvynei. Numatomas mokestis 10-15 EUR už naktį. Dėl nakvynės tartis su Anrta Baluode (, tel. +(371) 262 389 94).

 

Apmokėjimas: LATVIJAS DIEVTURU SADRAUDZE
Reġ. Nr. 90000279525
Adrese: Tēriņu 13, Rīga, LV-1004
Bankas konts:
Swedbank
Kods – HABALV22
Konta Nr. – LV10HABA0551018486000

 

Adresas: Liepsalos, Klintainės valsčius, Pliavinių kraštas, Latvija

Kordinatės: 56.599538, 25.655844

 

* Atleskite, lietuviai  už nesusipratima del žodžiu „bendriju ir bendruomeniu“ naudojimo. Klaida ištaisiau.
Su pagarba Regina Valtenberga

Baltu Krivule 2017

Baltu Krivule 2017

Ikgadējā Baltu Krivule notiks 2017. gada 9. un 10. septembrī Lokstenes svētnīcā Pļaviņu novada Klintaines pagastā.

Baltu garīgo kopienu un to pārstāvju sanāksmē pārrunāsim iepriekšējā gada laikā izdarīto, saskaņosim uzskatus un vienosimies par nākamajā gadā veicamajiem darbiem. Kopīgi daudzināsim Dievu Lokstenes svētnīcā un dosimies apskatīt apkārtnes skaistākās vietas.

Pieteikšanās un papildus informācija par Krivules programmu, nakšņošanu un ēdināšanu pie Antras Balodes: tel. +(371) 262 389 94, e-pasts: .
***
Īss programmas kopsavilkums:
Laiks: 9. un 10. septembris (sestdiena un svētdiena)
Norises vieta: Lokstenes svētnīca un tuvumā esošais tautas nams
Saturs: Ziņojumi par iepriekšējā gadā paveikto, viedokļu saskaņošana, nākamā gada darba plāna sagavošana, Dieva daudzinājums un apkārtnes skaistāko vietu apskate.
Darba organizācija: Piedalīties var visi. Dalībniekiem būs tematiskas darba grupas. Papildus tiks veidota pārstāvju darba grupa, kurā būs pa vienam pārstāvim no LDS, Zalša, Romuvas, Aukuras, Prūšu biedrības un baltkrieviem (Svajksta). Vismaz pieci Krivules dalībnieki varēs izvirzīt papildu pārstāvi.
Pieteikšanās (t.sk. nakšņošana, ēdināšana): Antra Balode, tel. +(371) 262 389 94, e-pasts: .