ĀPŠA GADU GAIDOT!!

ĀPŠA GADU GAIDOT!!

LieLLatu-Baltu dzīvesziņā Jaunais gads sākās 1. janvārī pēc Artūra kalendāra (AK), bet  32-cikls, jeb SaTURna gads, vienmēr sākas 22. februārī pēc AK., tad, kad Mēness  ir PusPilns. Tas ir Meteņa Laiks, kad Visuvarenais Dieviņš=Laiks mus esot noMetis-nolaidis ar gaisa Qugiem laimigai dzīvei uz Zemes. Par to stāsta teikas, pasakas, dainas.

20.gadsimtā  32-cikla gadi bijā 1907., 1939., 1971., bet 21.gs. – 2003., 2035. pēc Gregora jeb tagadējā kalendāra (TK). Katram cikla gadam ir savs aizbildnis, bet uz to jāskatās, ne kā uz putnu, dzīvnieku-totēmu, bet kā uz jēdzienu, kategoriju. Saturna ciklam, kurš atkartojās ik pa 32. gadiem, senči par saviem sargiem izvelējas 32 zverus, kuri sarga attiecigajā gada dzimušos. Personas liktens, raksturs, spejas, pat izskats atgādina gadu simbolizējušo Zwēru (saprotiet to, ka attiecīgo zvaigznāju, bet Zemes zvērs tikai tā paraugs). Ja cilveka uzvedība  atbilst  Zwēra paraugam, tad viņam veicās, vinš jūtas laimigs. Pretējā gadijumā –vinš grauj savu un citu cilvēku dzīvi.

Mūsu senči dzīvoja pēc Visuma (Viss-Suma) ritma, atbilstoši debesu spīdekļu (senāk teica ZWERU) un Zemes elementu (uguns, gaisa, ūdens, zemes) –Balss-Atbalss, jeb lietuviski Aidas kārtības. Šī kārtība ir vienmēr mūsos: šeit-tagad-šeit.

2016. gada 22. februārī pēc LLL- atu (lietuvju-latvju-līvu) Artūra kalendāra sākās SUMBRA/STUMBRA vai ZUBRA/TAURA GADS, AK 30.28. gads – cikla 14. gads (PL 34, AQ 53, 29tk), TK – tagadējā kalendārā 1952., 1984., 2016., 2048. un tt.

14. cikla gadi latviešiem/lietuviešiem ļoti nozīmīgi. 14-tie gadi ir pilni radošas iztēles un sirds gudrības. Tas ir pats augstākais garīgās pasaules līmenis un, no otras puses, pats nepiekāpīgākais pret netaisnību. SUMA SUMARA. Sumbrs attīra no dažādiem atkritumiem, no necienīgiem cilvēkiem un kaitniekiem. Notiek attiecību un vadoņa vietas maiņa starp Gaismu un Ēnu, starp dižciltīgo un klaidoni, starp likumīgu pilieti – pilsoņi un viltīgu meli. Grūti gadi – katram stingri un galīgi jānosaka, ar ko viņš ies pa ceļam. Bez tam, ir SVĒTRAGA laikmets (sākās 2010.g.), kas iznīcinās netīrumus un tīrības jaucējus, kuŗi neļauj atklāties savdabīgām, izcilām, neatkārtojamām systēmām.  

Šeit jebkuŗām NEDABISKĀM, t.i., ne naturāli, bet mākslīgi radītam ķermenim, hibrīdam vairs nebūs vietas. Viss Visums sāks viņus iznīcināt kā netīrumus un tīrības jaucējus, kuŗi neļauj atklāties savdabīgām, izcilām, neatkārtojamām systēmām.

Sumbri ir daudzos nosaukumos. Tie visi atklāj gadu būtību un īpašības.

SUMBRS: summa+bra (BRA=gaisBRAlis=66 grādu leņķī gaismu izplatoša gaisma). Tātad šis BRA=66º ir jau piepildījis saturu (9. grāds, Zodiaka pils zāle) un veido lauzumu citā leņķī, uz citu pusi. 10. grāds ME systēmā. Izplatījumā Ekvatora siltums, kas atdod vadības grožus sirdsgudram Ziemelim, bet izrāmītais RĀMAIS/KLUSAIS okeāns atdod VADĪBAS grožus ATLANTIJAI. Tagadējie materiālistiskā tirgoņu zinātnes lietpratēji apgalvo, ka ZEME mainīs polus, zvaigznes mainīsies (it kā tās tagad nemainītos?) un tt.

MAINĪS radošo VĒJU virzienu. Vadītāja groži būs Atlanta un Arktikas VĒJU rokās. Sāksies intensīva atjaunošanās, atdzimšana un jaunrade, uzplaukums.

STUMbrs: STUMT+bra. Varens Zvēra ( zvaigžņu mirdzuma) plecs stums izplatījumā un Zemes atdzīvināšanā, atjaunotnē un jaunumā.

ZUBRS: “Z”=pāreja no viena līmeņa uz citu (šajā gadījumā no 6. uz 7.). “Ubas”=krāsns siltums. UBO maina siltumu. “ūbas”=līmenis, bez jaunrades Uguntiņas vilnīša. “Uba – ŠLAITAS”= krāsns AIZBĪDNIS. Laiks pavēl aiztaisīt karsto zemju klejotāju invāziju uz svešām zemēm un īpaši uz dižciltīgo ziemeļnieku apvidu.

TAURS/TŪRAS: SACIETĒJIS APVIDUS, varens kā klintsakmens, pārstāvot savdabību, savu pārliecību un iedzimto dabu. ZELVenis: zelve+ēna=pavadonis, t.i., otrais ES, ēnā esošais ES= tava ēna.

TELĒNS/TELIUKAS: Tēls+lūka=varena Laika Pastāvības (LP) enerģētika. Skatīt Aitvaru. Ļoti skaidri, DELIkāti, viegli ievainojami, viegli sagrozīt vareno spēku=enerģētiku. Dēls=pēctecis.

VĒRSĒNS/VERŠELIS: vērš+trako kā viesulis.

VĒRSIS/JAUTIS: jūt, nojauš. Jūtas iet pirms saprāta, pirms loģikas. “Logs=Luogs”=viedokļa leņķis, leņķa logs. Ir bezgala liela NOJAUTA/PAJAUTA. Šo gadu nozīmīga īpašība.

BULLIS/BULIUS: karstums (dabā un kaislībās). Īpaši atlasīts vaislas dzīvnieks un baudkārs cilvēks.

TAURS: sirdsgudrība, sarkanie viļņu svārstību biežumi. Radošas spējas un iztēle, izgudrotāja spējas, apķērība.

Visas šo minēto gadu jēdzienu un tēlaino zīmju īpašības ir 14. cikla gadiem.

Gadi ik dienu, ik mēnesi ar Laika vareno spēku izraisa mūsos šādas īpašības:

 • dižciltīgām, cienījamām dzimtām (izloksnēm) atjaunoties, atgūties no ekspansijas un okupācijas, kā arī no dažādas Hegemonijas,
 • pazemotiem, ar dubļiem sajauktiem un aptašķītiem, nicinātiem, apmelotiem un aprunātiem, KUŖI nesalūza un saglabāja PAŠCIEŅU, PAŠA GODU, SAVDABĪBU, gadi dos bezgala daudz spēka un BARĪBAS domām, gudrībai un cēlsirdību, lai “nostātos uz kājām”, kā vislielākās cieņas vērtai Būtnei/Personībai. Cilvēkiem=Zirnekļiem, kuŗi no slēpņa uzbruka, kuŗi krēslas/mijkrēšļa ĒNĀ paslēpušies, ķēra aizsargāties nespējīgos un sūca viņu asinis, atņēma mantu, atstājot viņus pusbadā, bez mājām,– visi sagaidīs ABS (Balss-Atbalss) atmaksu. Ar RAGAINO SUMBRU nepastrīdēsies un viņa krietnumu nepiekukuļosi.
 • modina pašaizsardzību un spēju aizstāvēties,

cieņas vērtā pilietī modinās: saticību, maigumu, lokanību un spēju pārciest nelaimi, palīdzēt, iet talkā, dziedināt un tt. Mudina noteikti aizstāvēt savu pārliecību, savu Ticējumu, savu dzīvesveidu, savus sakarus ar Radītāju, savu Tēviju un tautiešus, savu ģimeni, tuviniekus un bērnus, viņu dēļ nebaidīties liet asinis vai nolikt galvu.

Sumbra-Vērša gads – miera gadi. Tā īpašība lēni, mierīgi visu vērst, apvērst, novērst un tt. Ja Vērša gada izceļas karš, cieš kara sācējs. Tā valsts nekad nepaliks turīga un nolemta iznīkšanai.

Ir vietas: Vērsis pie Rūjienas, Taurkalne, Tauragė Lietuvā un ct. Daudzām apdzīvotām vietām ģerboņos ir Sumbra vai Vērša zīme. Tajās vietās var notikt  paVērsieni; tāpēc tur cilvēku gudrībai, jūtam un loģikai jāprevalē pāri prātam, jutekļiem un materiālismam.

Šo gadu nozīmīga īpašība ir bezgala liela NOJAUTA/PAJAUTA. Apmeklējiet Pajautas ielēju Kernavē vai Pajautas (tagad Ausmas-Aušras) vārtus Viļņā – nostiprināsit, iegūsit minētas īpašības.

 

Sumbra gadā dzimušiem dod norādi būt stipriem: stiprus plecus (vīriem), dāmām kuplas krūtis, būt drukniem, veseliem, tukliem, resniem.

Sumbra gadi modina varenu ATDZĪVOŠANOS.

 

30.29. gads pēc AK – 32. cikla 15. gads (PL 35, AQ 52, 28tk) un saucās ĀPŠA/OPŠRAUS vai BARSUKA/VARSUKA GADI – 1953.,1985.,2017., 2049. un tt., pēc TK.

SVĒTRAGA laikmets pēc 32/31 sistēmas (no 2010.g. pēc TK).

Jēdziens “15” – Laika varenais spēks, kas iededz jaunas zvaigznes un izdzēš tās, kas beigušas spīdēšanas ciklu un kam jāiet “pagulēt”. Gadi saistīs Gudrības un Prāta maiņas it kā savītā stingrā virvītē, sasniedzot ideālu, izcilu patēriņu. Gadu atbalss: “vairāk darba – mazāk runu.”

Celtnieku, Priekšzīmes, rūpīgu/atbildīgu Mājastēvu/Gaspadorių, Saimniecības Vadītāju gadi. Raksturīga iezīme – JAUNUMU ieviešana saimniecībā.

Vārdi ir jēdzieni:

ĀPSIS: “AP” apgrieziens ap Yssu=mazāko būtisko Laika plūsmas spirāles riņķi “Q”.

OPŠRUS: “OP”=pacēlums. Tas radīs dižciltīgo Oša mēnesi.

BARSUKS: “BAR+Griezt/Sukti” ir tēlaina zīme, pieejama, konkrēta, pazīstama.

“BAR”=bārs=iestiprināšanās, paēšanas, iedzeršanas vieta = ķermeņa barības Avots. Pasaulīgu lietu (Medas) pārstāvis. “SUKS”=grieziens apkārt, radīt riņķi un tt. VARSUKS: “VAR”=varēt, dzīt, dot ierosmi vai stimulēt sākt GAITU: darbību, darbu, jaunradi un tt.

Gada norādes veids ir dzīvot tā kā ĒRKŠKrozes/RADAStėlio ziedam: būt košai, pievilcīgai personībai, kaut cik atvērties-uzplaukt, bet PAŠU BŪTĪBU, zieda VIDUCĪTI kā SVĒTUMU saglabāt noslēptu, neredzamu svešām acīm. Svētumu (ģimenes, mājas, tautas) nedrīkst iznest un nodot: seno paražu ievērošana ir laimīgas dzīves GARANTIJA. Parašu SVĒTUMS ir nenovērtējama vērtība, kas nodota piliešu – Personību cieņai, novērtējumam.

Gadi ik dienu, ik mēnesi ar Laika vareno spēku izraisa mūsos šādas īpašības:

 • būt praktiskiem, lietišķiem, nodarboties ar lietderīgu darbību, sasniedzot mērķi =laimīgi, PĀRTICĪGI dzīvot,
 • saprātīgi, attapīgi, ar pieredzi darboties (bez pārstrādāšanas),
 • mācēt novērtēt apkārtni un apstākļus, kā arī tos izmantot savām vajadzībām,
 • strādāt ražot ĒRTUS darba rīkus un pašam būt ar dažādām ērtībām, lai neslimotu un nenoplicinātu sevi,
 • modina stingrību, rūpību, pienākuma apziņu un gādību,
 • radīt rezervi “melnai dienai” – nelielu, bet nepieciešamu un pietiekamu,
 • nekad un nekur nezaudēt PAŠCIEŅU, nepārvērsties par DIEDELNIEKU= kuŗš dzīvo no citu labuma rēķina vai žēlastības dāvanām, vai ubagošanas,
 • pārdomāti plānot un celt savu systēmu,
 • nekad nebūt sīkumainam un skopam, bet arī neizdot bez vajadzības,
 • modina lietišķību, taupību, saudzību, rezerves uzkrāšanu, apdomības, rūpības, vērīguma, uzmanības īpašības.

Palasiet par āpšu dzīvi un atziņas par āpsi mūsu folklorā. Uzzināsiet vairāk, kādas īpašības ir šiem gadiem.

Pirmais Laika vilnis-Laika inteGRĀLS pēc LLL-atu pasaules redzējuma.

30.00. gads pēc Artūra kalendāra (AK), 1987.g. decembris pēc tagadēja kalendāra (TK).

Zīmējums: Anželika Tamaša-Tamūža, 20.gs. 80-gadi.

 

Laika viļņi – inteGRĀli pēc Artūra kalendāra (AK) 30.29. – 2017 pēc TK

Zīmējums: Uldis Zandbergs, 2016.g.

 

LAIMĪGU 30.29. – 2017.gadu!!

Ar cieņu-Regīna Valtenberga

Anželika Zelma Tamaša-Tamūža (1933.g. 15.dec. – 2014.g. 12.sept.)

Anželika Zelma Tamaša-Tamūža (1933.g. 15.dec. – 2014.g. 12.sept.)

Viņa sevi uzskatīja par Sēļu zintnieku pēcteci un cilvēkiem mācīja latviešu lietuviešu zināšanas par zvaigznēm, seno kalendāru, Gaivas-Vieglas sistēmu, svētkiem, paražām, seno matemātiku, rakstību un daudz citu interesantu nākotnē pētāmu ziņu.

Dzimusi 1933.gadā. Viņas tēva sēta bija Vaišvīline, Grūžu seņūnijā, Pasvales rajonā, ap 30 km no Bauskas. 20.gs. 20.gados, nospraužot robežas starp neatkarīgajām Latvijas un Lietuvas valstīm, šī teritorija iedalīta Lietuvai. Domājams, ka jau 4.gs. te mita sēļu cilts, ap 7.gs. šo teritoriju pakļāva zemgaļi un pievienoja savai Vēres kēņiņvalstij, bet 13.gs. iekļāvās Lietuvas Dižkunigaistijas sastāvā. Anželika vienmēr uzsvēra, ka Sēlija ir Latvijas–Lietuvas sirds.

Anželikas Zelmas dzimtā bijuši vairāki zintnieki. Viņu ar senajām zintīm iepazīstinājis lielākoties tēvs, taču daudz vērtīga gūts arī no mātes un vecmāmiņas.

Anželikai Zelmai bija matemātiķes izglītība un inženieres–informātiķes darba pieredze, ilgus gadus strādājusi zinātnisko darbu Viļņā t.s. Sistēmu teorijas jomā. Līdztekus darbam viņa Lietuvas zinību biedrībā lasīja lekcijas, kur stāstīja par baltu senajām zināšanām (par Laika enerģētiku, seno matemātiku, Artūra kalendāru), sniedza padomus lauksaimniekiem, mežkopjiem un citiem. Viņa nodibināja seno Zintnieku skolu. Ar lekcijām uzstājās Lietuvā, viesojās arī Latvijā, kur atrada savus domubiedrus.

1991.gadā izdeva savu pirmo laikraksta „Senasis Zihnis – Senais Zintnieks” numuru, bet vēlāk – 8 žurnālus. Pirms tam viņa sarakstīja divas liela apjoma grāmatas mašīnrakstā: 1978. gadā „LLLielatų pasaulėžiūra –LLLielatu pasaulskats” (2011.gadā ievietota Lietuvas tīmekļvietnē „Sarmatai”) un 1989.gadā „Lietuvių-Latvių Arėjių žinių Artūro-Roberto amžinasis kalendorius – Lietuvju-Latvju āriešu zintnieku Artūra-Roberta mūžīgais kalendārs”.

Šodien ne mazums no mums studē Vēdas un citās senās mācības, bet Anželikas Zelmas atstātais mantojums ir viens no to veidiem. Šī baltu Viedas daļa, kas citos avotos nav saglabāta, būtu jāiepazīst mūsu baltu dzīvesziņas pētniekiem Latvijā un Lietuvā.

Domājams, ka Anželika Zelma Tamaša-Tamūža bija zintniece (varbūt arī galvenā zintnieku pēctece Baltijā), kuŗa saglabājusi un pilnveidojusi mūsu Baltu pasaules seno zinātni. Šodien viņas skolnieki Latvijā un Lietuvā apgūst atstāto mantojumu, precizē un turpina zintnieces iesāktu darbu – tulko viņas grāmatas latviski, māca zināšanas citiem interesentiem, vēro Dabas norises pēc ArTŪra kalendāra un senās zvaigžņu kartes.

Anželika Zelma rakstīja arī dzeju, kur izteica savu lielo mīlestību Latvijai un Lietuvai.

Anželika Zelma Tamaša-Tamūža nomira Šauļos. Viņas pelni izkaisīti Lietuvā, dzimtā novada pļavā pie ozola.

Mūsu LLL-atu (Lielu Latu) zintnieces Anželikas Tamaš-Tamūžas saglabāts, izskaidrots „Mūsu Tēvs”.

Pagānu varuliai, varingiai = variaģi, vikingi ( tie kuri var, kam bija vara, kuri viko, vikdė= devās tur, kur Laiks aicināja, kuri īstenoja Laika lēmumu) mums atstāja skaistu dzejoļi.

MŪSU TĒVS- tā ir vēršanās uz 15 garuma visuma VĒSUMA garumu (AUNA zvg.-sirdsgudra TAURA VĒRŠAGANA Greizo ratu ME norades nesēja –MĒNESĒĻA (sēļu) un citu debesu dīvaiņu LOKIEM. Tur mūsu cilts 15/16 abs garumā. Mēs Laika determinēti NO AUGSTUMIEM krītošo 8- nišu viļņi. Sakām; „nolaidušies no debesīm””.

T-sākumu avots ar vēja šalkoņu S-skaņām. Tāpēc vērsās  pie „s”radītāja  KŪRA-KUNGA, VĒJA, lai ar „S” skaņām ātrāk sagrieztu astonnīti.

MŪSU TĒVS

„Mūsu Tēvs-KŪRS „S” debesu
Aizstāv PATS, esi BLAKUS šiem BĒRNIEM,
Māci viņus ar ZAĻvaru, lai sekotu TAVAI (Laika gaismaskaņai) systēmai –GUDRĪBAI.
Lai TAVA SKAŅA (spēks) viņus STIPRINA un LABAJAM pamudina.
Kad kritīs Zobēni (dīsele),
Pavadi ZIBENĪGI,
Lai TIE pastāv, PĀRTIEKOT no augļiem-
Zemes niekiem.
Uzklausi viņu dziesmu-aicinājumu-lūgumu,
Dod (Sniedz) viņiem savu GAISMUskaņu.” 

P.S. Paskaidrojumi ar sīku šriftu.

  „Lylia- vai- Liliaa.. tie ir Līvi-Latvji-Lietuvji-Sēļi-pareizi EĒJ
Lyyleej –liliaa-dziedot pieslēdz j/j- Gulbes zvaigznāja laika enerģētika.
Lia-lia- sakars ar Zemes radītāju, bet Le-le ar Debesu Radītāju.

 

Sagatavoja īsu biogrāfisku apskatu, paskaidroja un tulkoja latvju valodā Regīna Valtenberga-Karmazaitė