Niekšų,prisidedančių prie jų ar šiaip abejingųjų sąrašas

Niekšų,prisidedančių prie jų ar šiaip abejingųjų sąrašas

Perspėju: šis puslapis nesuteiks jums geros nuotaikos.

Mūsų protėviai ilgai neturėjo rašto, nes tiesiog pasitikėjo žodžiu. Šiais laikais tai atrodo kaip neįmanoma svajonė. Žodžiui praradus prasmę griuvo dvasinis žmonių stuburas.  O viskas tik dėl mūsų abejingumo. Mes pripratome būti abejingais kuomet šalia kažkas vyksta negero. Tokia šizofreniška būsena kenkia žmogaus sielos kelionei, todėl nusprendžiau daryti sąrašą žmonių, kurie gali sau leisti be didelio reikalo vieną ar kitą žmogų

  • apšmeižti,
  • pasityčioti,
  • apgauti,
  • nuteisti,
  • ar tiesiog patylėti.
  • Čia bus registruojami ir tie žmonės, kuriems nusispjauti, su kuo jie turi reikalus.

Pradėsime mokytis netylėti kuomet šalia yra kas nors skriaudžiamas ar žudomas (kad ir dvasiškai). Smulkiau apie šio sąrašo atsiradimo priežastis žiūrėkite vaizdre NEDALIA:

 

Juodasis Romuvos sąrašas:

Juodasis Romuvos sąrašas
Juodasis Romuvos sąrašas

Pasakyti ar žmogus yra niekšas ar ne yra visuomet sunku, tuo labiau, kad ir patį žodį „niekšas“ ne visi supranta vienodai.
Lietuvių kalbos žodynas nurodo tokias niekšo reikšmes: niẽkšas sm. (2) niekam vertas, negarbingas, žemas žmogus, nenaudėlis

Žemiau išvardintas sąrašas remiasi antra arba trečia niekšo aiškinimo reikšme. Romuvoje tokių žmonių daugiau, nei čia išvardinta sąraše, bet įrodyti tai nėra taip lengva. Todėl čia, remiantis keletu įvykiu, surašysių niekšų branduolį. O žmonės aktyviai ar pasyviai palaikantys niekšų darbus (turiu omeny tik Romuvos darbus) savaime atsiskleis. Pavyzdžiui, Dalia Urbanavičienė yra gera šokių specialistė. Būtų neteisinga žlugdyti jos tokią veiklą. Bet jos pastarųjų metų poelgiai Romuvoje parodė, kad ji yra netinkama dvasininko pareigoms. Ji pati to nesupranta. Žmonės, kurie dar supranta kas yra garbė, turėtų visapusiškai nustoti remti Dalios Urbanavičienės, kaip dvasininkės darbus. O jeigu žmogus lieka abejingu ir taip remia Dalios Urbanavičienės, kaip dvasininkės, darbus, tai neturėtų nustebti radęs savo pavardę šiame sąraše. Viešumas yra paskutinė viltis išgelbėti Romuvos judėjimą, nes Romuvos valdžią perėmę žmonės, panašiai kaip ir Dalia Urbanavičienė, yra savo veiksmais suteršę dvasininko vardą (smulkiau žiūrėkite vaizdrą NEDALIA).

Kaip minėjau, skirtingai nei vaizdre NEDALIA, šį sąrašą sudariau remiantis asmenine vieno „teismo“ patirtimi, kurio išvadų po šiai dienai nei vienas dalyvis nedrįsta pasirašyti.
Visi žemiau išvardinti žmonės turėjo galimybę čia nepapulti, ar bent jau kažkaip pateisinti savo veiksmus.

Dalia Urbanavičienė

Dalia Urbanavičienė
Dalia Urbanavičienė

Vilniaus romuvos vaidilė, humanitarinių mokslų daktarė Dalia Urbanavičienė yra etnomuzikologė, Lietuvos etninės kultūros draugijos pirmininkė, etninės kultūros srities įstatymų rengimo iniciatorė ir rengėja, tradicinių šokių klubo steigėja. Tikiu, kad geresnių už ją šioje veikloje nėra. Nuo 2000 m. Dalia yra Etninės kultūros globos tarybos prie Lietuvos Respublikos Seimo narė. Apie jos pirmininkavimą šioje taryboje yra nevienareikšmiškų pasisakymų, o kadangi pats toje veikloje nedalyvavau, tai sunku būtų ir vertinti.
2015-tais metais Daliai Urbanavičienei  buvo paskirta valstybinės Jono Basanavičiaus premija. Tai yra labai garbingas apdovanojimas ir visuomet tikėjau, kad tokį apdovanojimą gauna tikrai garbingas žmogus.
Asmeniškai nuo savęs galiu pridurti, kad Dalia yra labai darbštus žmogus ir ją supantys žmonės tai vertina.
Visgi, vargu ar Dalios Urbanavičienės dvasinė stiprybė atitinka dvasininkui keliamus reikalavimus. Pirmiausia ji nėra tikra ar dvasininko mintys, žodžiai ir darbai turi būti viena. Kitaip pasakius, ji nežino ar dvasininkas gali meluoti ar ne. Aš asmeniškai susidariau įspūdį, kad ji linksta link to, kad dvasininkas gali vieną sakyti ir visai kitą daryti. Dalia sunkiai taikosi prie kitokios nei jos nuomonės ir pritrūkus argumentų puola grasinti  svarstymais, savotiškais „teismais“ (čia tokia mada matyt nuo sovietinių laikų). Iš kai kurių Dalios pasisakymų darau išvadą, kad jai nepriimtina kuomet vaidilos gali turėti savo nuomonę ir su malonumu ją cenzūruotų. Galiausiai, Dalia Urbanavičienė yra tiek įsitikinusi savo teisumu, kad nebeskiria kuomet peržengiama niekšybės riba. Žmogus apšnekantis kitą žmogų, nesuteikdamas jam galimybės apsiginti tikrai negali vadintis garbingu žmogumi.

Jonas Vaiškūnas

Jonas Vaiškūnas
Jonas Vaiškūnas

Save etnoastronomu vadinantis Jonas Vaiškūnas yra interneto portalo Alkas.lt įkūrėjas ir vyriausias redaktorius,  fizikas, muziejininkas, Etninės kultūros globos tarybos narys, Aukštaitijos etninės kultūros globos tarybos pirmininko pavaduotojas. Jonas yra įdomus pašnekovas, o jo besiliejančios kalbos jau niekas nesustabdys. Savo laiku su tautininkais kandidatavo net į Seimą.
Žvelgiant į jo darba Alkas.lt svetainėje galima užtikrintai teigti, kad Jonas Vaiškūnas yra labai darbštus žmogus. Tik gaila, kad jo dvasinė tvirtybė neatlaiko paprasčiausios kritikos ir jis imasi, kaip gerais sovietų laikais, pačios paprasčiausios cenzūros. Jo svetainėje galima įžeidinėti kitus ten besireiškiančius asmenis, bet va tikra tiesa apie tam tikrus įvykius kartais tiesiog trinama. Taip pat Jonui Vaiškūnui sunku suderinti kitas nuomones, todėl Romuvoje jis kitaip manantiems negaili  spalvingų žodžių. Į šį sąrašą jis yra įtraukiamas dėl savo dalyvavimo „teismuose“. Vargu ar šis žmogus gali būti vaidila. Ir ne tik todėl, kad Dievas jam yra „socialinis reiškinys“. Jam reikia dar gerai su savimi padirbėti ir pamatyti pasaulį šiek tiek plačiau. To jam ir palinkėsiu.

Valdas Pukas

Valdas Pukas
Valdas Pukas

Valdas Pukas yra inteligentiškos išvaizdos kaunietis. Šneka nedaug, bet dažnai turi gerų minčių. Gaila, kad ne visuomet laikosi to ką sako. Pastaruoju metu pasižymėjo klastojant pateiktus Kauno savivaldybei dokumentus dėl Kauno Santakos aukuro likimo. Anksčiau sudalyvavo niekšiškame „teisme“ ir prabalsavo taip „kaip reikia“. Panašu, kad žmogus yra ištroškęs valdžios ir pripažinimo, nes teikia savivaldybei su Kauno romuviečiais nesuderintus dokumentus. Tiesa, vieną sykį, kartu su bendražygiu Algirdu Svidinsku, bandė iš tikrųjų tapti Kauno vedliu ir suorganizavo rinkimus. Specialiai tam į susirinkimą atsivežė Iloną Šimonienę, kuriai pažadėjo vaidilės vardą jei ji balsuos už juos (Ilona yra nuoširdus žmogus ir viską atvirai man papasakojo). Deja, rinkimai daugeliui susirinkusiųjų buvo netikėti ir susirinkusieji žiūrėdami į tą spektaklį tik pagūžčiojo pečiais.  Kažkodėl nuo to laiko Algirdas Svidinskas pasijuto turys teisę įsakinėti Kauno vaidiloms. Tik va nelabai kas jo klauso. Po rinkimų Valdas Pukas prie mano akių Ilonai išaiškino, kad ji nėra vaidilė, o norint ja tapti reikia dar įvykdyti visą eilę sąlygų. Taigi, rinkimuose dalyvavęs vienintelis balsas, po rinkimų pačių „išrinktųjų“ buvo pripažintas negaliojančiu. Sudedant visus šiuos duomenis į vieną krūvą galiu įtarti, kad Valdas Pukas, nors ir yra labai protingas, neturi pakankamai dvasinės stiprybės ir vargu ar gali vadintis vaidila.

Inija Trinkūnienė

Inija Trinkūnienė
Inija Trinkūnienė

Psichologijos magistro laipsni turinti Inija Trinkūnienė yra nuostabi dainininkė ir nedidelių renginių vadovė. Bet tai tik sausas žmogaus apibūdinimas. Drąsiai galima teigti, kad ji turi nepakartojamą talentą, meninę gislelę, kuris visame grožyje išsilieja „Kulgrindoje“.
Suvaldyti didesnius judėjimus Inijai Trinkūnienei sekasi gerokai sunkiau. Inija Trinkūnienė 2014 metų lapkričio 23-čią dieną tapo krive (trejų metų laikotarpiui). Nuo tos dienos prasidėjo ir mano artimesnė pažintis su šiuo žmogumi. Man patiko jos tvirtumas ir pragmatiškumas. Visgi, dėl visos eilės priežasčių mūsų keliai išsiskyrė ir su liūdesiu turiu patvirtinti, kad jos vadovaujami žmonės surengė niekšiškus teismus. Inijos dėka buvo atmestas minties, žodžio ir darbų vienovės reikalavimas. Savo nuostatą ji netrukus parodė gyvai, kuomet iš jos aplinkos pasipylė melas ir šmeižtas. Taip pat, Inija į Romuvą priiminėjo ir iš jos išmetinėjo žmones pagal savo nuožiūrą, nesilaikydama statute numatytų reikalavimų. Iš senbuvių buvo pareikalauta pateikti dokumentus, kai, pavyzdžiu, iš naujoko Igno Šatkausko to pačio pareikalauta nebuvo. Tiesa, ir pačios krivės vedami dokumentai nepasižymi tvarkingumu. Šis dvigubų standartų taikymas privedė prie Romuvos skilimo. Dalis žmonių, ilgus metus save laikę romuviečiais, atsidūrė už Romuvos durų. Inija, mano galva,  yra sulaužiusi visus per krivės įšventinimą duotus priesaikos žodžius ir turėtų tyliai pasitraukti iš užimamų pareigų. Labai gaila.

Vidmantas Velička

Vidmantas Velička
Vidmantas Velička

Trakų romuvos vaidila Vidmantas Velička yra guvaus proto žmogus. Jis lengvai gaudosi dokumentuose ir pastebi net mažiausius netikslumus. Gaila, kad Vidmantui trūksta dvasinės stiprybės ir išminties. Savo pažiūrų trumpalaikiškumą ir netvirtumą jis parodė vos jį išrinkus krivaičiu. Iki to laiko žmogus atvirai pasisakė už kiekvienos romuvėlės lygiateisį dalyvavimą ir savitumą. Tapus krivaičiu visą tai greitai pamiršo ir pradėjo elgtis priešingai, nuolat pabrėžti pavaldumo svarbą. Į šį niekšų sąrašą Vidmantas papuolė už savo aktyvų dalyvavimą niekšiškuose Romuvos „teismuose“.

Nijolė Balčiūnienė

Nijolė Balčiūnienė
Nijolė Balčiūnienė

Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataro Donato Malinausko premijos laimėtoja Lizdeikos romuvos vaidilė Nijolė Balčiūnienė yra ilgametė seimo darbuotoja. Tai valinga moteris, turinti didelę patirtį ir savą pasaulio suvokimą. Romuvoje su ja daug nebendravau, tačiau jos aktyvus dalyvavimas niekšiškuose „teismuose“ sukelia abejonę ir kita jos veikla. Tikiuosi, kad Nijolė kada nors suvoks savo veiksmų niekšiškumą.

Laimutis Vasilevičius

Laimutis Vasilevičius
Laimutis Vasilevičius

Laimutis Vasilevičius yra kaip ir Inija Trinkūnienė psichologas. Dar gi pirtininkas, žodžio kišenėje neieškantis linksmas žmogus. Šiuo metu vadovauja Panevėžio romuvai. Laimutis (jei neskaitysime jo sąmojų) nemėgsta išsišokti ir nemėgsta išsišokėlių. Jis jaučiasi stiprus savo romuviečių apsuptyje, kuriems jis kaip dvasininkas nurodo kas yra bloga ir kas yra gera. Laimutis yra daug pasiekęs šioje srityje ir kai kurie romuviečiai uoliai vykdo savo „dvasininko“ nurodymus pritaikydami jėgą „teisybei“ vykdyti.  Visgi be savo romuviečių Laimutis Vasilevičius nėra toks dvasiškai tvirtas ir lenkia lanku sau pačiam įsikalbėtus priešus. Šiame sąraše jis atsidūrė dėl dalyvavimo „teisme už akių“ ir savo romuviečių fizinės jėgos kaip nenuginčijamo argumento panaudojimo.

Asta Valiukevičienė

Asta Valiukevičienė
Asta Valiukevičienė

Lietuvos jaunimo romuvos vadovė, Devyniaragio romuvos vaidilė Asta Valiukevičienė bent jau man sukelia liūdniausias mintis. Labai gaila žiūrėti kai atėjęs jaunimas aklai kopijuoja vyresniųjų blogybes. Asta ne tik dalyvavo niekšiškuose teismuose, bet ir aktyviai rėmė šmeižto veiksmus. Man labai gaila, kad Jaunimo romuvai vadovauja tokie žmonės.

Eglė Valentė (Plioplienė)

Eglė Valentė Plioplienė
Eglė Valentė Plioplienė

Titnagų romuvos vaidilė Eglė Valentė Plioplienė pasisakė už vaidilos minties, žodžio ir veiksmų vienovę. Tai labai stiprus žmogus ir už tai ją ilgai gerbiau. Visgi aktyvus dalyvavimas niekšiškuose „teismuose“ verčia ją įrašyti į šį negarbingą sąrašą.

Eugenijus Martinkus

Eugenijus Martinkus
Eugenijus Martinkus

Šventaragio romuvos vaidila Eugenijus Martinkus yra savanoris savo laiku gynęs Seimo rūmus. Įdomus pašnekovas. Paprastai nedaug kur kišasi. Į sąrašą įtrauktas dėl pasyvaus dalyvavimo niekšiškuose „teismuose“.

Sigita Lesinskienė

Sigita Lesinskienė
Sigita Lesinskienė

Ragučio romuvos vaidilė Sigita Lesinskienė yra linksmas ir jautrus žmogus, vaikų daktarė. Sigita priimta į Romuvą tą pačią dieną kai mane „išmetė“. Žmogus, kaip ir Ilona Šimonienė, atėjo ir prabalsavo taip „kaip reikia“. Vienintelis klausimas – vardan ko? Vargu ar toks veiksmas atitinka dvasininko reikalavimus. Greičiau atvirkščiai. Dvasiškai stiprus žmogus suvoktu klydęs ir bent jau atsiprašytų.

Marius Galinis

Marius Galinis
Marius Galinis

Su Mariumi Galiniu esu labai mažai pažįstamas. Šiame sąraše jis yra dėl savo nors ir pasyvaus, bet dalyvavimo niekšiškuose „teismuose“.

 

Prisidedančių ar abejingų sąrašas

  1. RASMA BUZIENĖ (Romuvos vaidilė)
  2. ALGIRDAS JANKAUSKAS (Kauno Santakos romuvos narys)
  3. (bus pildoma)

 

 

One thought on “Niekšų,prisidedančių prie jų ar šiaip abejingųjų sąrašas

  1. Atgalinis pranešimas: NEDALIA - Krivių krivis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.