Dzimtā pasaules uzskata Žemaitijas krivule 2016

Dzimtā pasaules uzskata Žemaitijas krivule 2016

Dzimtā (pamata, sākotnējā, baltu senā) pasaules uzskata Žemaitijas krivules, kas 2016. gada 16. jūlijā norisinājās Žemaišu Karaļa Ringauda muižā Rīšķēnos, Telšu raj.,

LĒMUMI

Mēs, Šatrijas kalnā kopānākušie un Svēto Uguni godinājušie, pēc rituāla notikušajā krivulē pievienojamies izteiktajām domām:

1. Nevienam nav tiesību piesavināties lietuviešu dzimto pasaules uzskatu un senču ticību. Pasaules uzskats, kuru esam saņēmuši caur senčiem, ir dzīvs mūsos un dzīvos mūsu pēctečos.

2. Tāpēc seno baltu reliģiskā biedrība, kas sevi dēvē arī “Lietuvos Romuva”, nevar runāt visu tai nepiederošo dzimtā pasaules uzskata kopienu vārdā bez šo kopienu piekrišanas.

3. Ikvienai dzimtā pasaules uzskata kopienai ir tiesības būt brīvai un savdabīgai, tās lēmumi var atšķirties no citu kopienu vai biedrību lēmumiem.

4. Seno baltu reliģiskajai biedrībai, kas sevi dēvē arī “Lietuvos Romuva”, vadītājiem, saskaņā ar tās statūtiem, ir PIENĀKUMS ievērot darnu (darna – visaptveroša saskaņa ar sevi un pasauli visās tās izpausmēs jeb dzīvošana “ar Dieva padomiņu”), cienīt visus senču pasaules uzskata piekritējus neatkarīgi no tā, vai viņi ir vai nav piederīgi šai biedrībai. Tāpēc garīgajiem vadītājiem nepieklājas nevienu pazemot vai apmelot, kādam draudēt vai melot.

Tie, kuriem šeit izklāstītās domas ir savas un pieņemamas, vienojamies, ka šī krivule ir tikai sākums, ievads dziļākam un plašākam mūsu garīgo pamatu un darbības virzienu izklāstam, kuru publicēsim pēc rūpīgas pārdomāšanas un apspriešanas. Šīs atvērti un brīvi izsvērtās domas būs kā pamats un atbalsts visiem dzimtā pasaules uzskata cilvēkiem, sadarbojoties un vairojot tautas dzīvības spēku.

Lai Svētā Uguns vieno mūs un izgaismo mums pareizo ceļu!

Mūžīgās Uguns svētki Lietuvā, Šatrijas kalnā

Mūžīgās Uguns svētki Lietuvā, Šatrijas kalnā

Sestdien, 2016. gada 16. jūlijā baltu pasaules uzskata turpinātājus aicina Mūžīgās Uguns svētki Šatrijas kalnā.

Uzziņai: 1994. gadā Šatrijas kalnā tika iedegta Mūžīgā Uguns un pēc tam nogādāta Rīšķēnos – tur tā pastāvīgi mīt Žemaišu Karaļa Ringauda muižas pavardā, kas kļuvis par Dievietes Gabijas (Uguns Mātes) svētvietu. Ik gadu vasaras vidū baltu senās dzīvesziņas turpinātāji šo Uguni nogādā Šatrijas kalnā, kur visi klātesošie var piedalīties Mūžīgās Uguns rituālā, šķīstīties ar Svēto Uguni un saņemt iesvētību Baltu ticības ceļa gājumā, kā arī pārvest mājās Svēto Uguni.

Svētku norise:

16. jūlijā plkst. 11:00 Mūžīgās Uguns paņemšana no Žemaišu Karaļa Ringauda muižas (Ādolfa un Magdutes Gedvilu viensēta Rīšķēnos, Telšu raj. tālr. 862173491) un izbraukšana uz Šatrijas kalnu. Plkst. 12:00 Mūžīgās Uguns sagaidīšana un gājiens uz Šatrijas kalnu. Mūžīgās Uguns atjaunošanas rituāls. Šķīstīšanās ar uguni. Žemynėliavimas – ziedošana Zemes Mātei un mūsu saskaņošanās ar viņu (nolejot pirmo malku Zemei un pēc tam visiem klātesošajiem iemalkojot no kopējā kausa, kas no rokas rokā tiek nodots kopā ar laba vēlējumiem). Svētības došana tiem, kuri izlēmuši iet Baltu pamatticības ceļu. Mūžīgās Uguns nodošana tās glabātājam un nogādāšana atpakaļ Žemaišu Karaļa Ringauda muižas pavardā. Pēc rituāla Rīšķēnos, Karaļa Ringauda muižā notiks Žemaitijas pamatticības Krivule (dalīšanās domās par baltu dzīvesziņas un pamatticības tagadni un nākotni Žemaitijā) un cienāšanās ar līdzpaņemtajiem labumiem.

Vēlams paņemt līdzi sveces lukturos (kāpjot augstajā Šatrijas kalnā, sveces jāsargā no vēja), lai varētu piedalīties Svētās Uguns nešanā kalnā. Tiem, kuri vēlas saņemt iesvētību Baltu ticības ceļa gājumā, līdzi jāņem vaska svece un pakavsakta. Vēlams ierasties tautastērpos vai gaišās svētku drānās un paņemt līdzi cienastu kopējam galdam.

Baltu dzīvesziņas kopienu vadītājus aicinām paziņot par savu ierašanos un sazināties ar rīkotājiem, lai vienotos par kopīgām darbībām.

Tiksimies Šatrijā!

Tālrunis uzziņām: 860091403

Pasākuma rīkotāji: Žemaišu Karaļa Ringauda muiža un Šatrijas Romuva

 

Kauņas Satekas (Kauno Santakos) Romuva došanos uz Mūžīgās Uguns svētkiem ir izvērsusi par

Vienības Uguns apmirdzētu svētceļojumu.

Visiem, visiem visiem

UN GUĻOŠAJAI MILZEI

LIETUVAI

Šo ceturtdien plkst. 12.00, paņēmuši Vienotības uguni no Kauņā, pie Nemunas un Neres satekas esošā aukura (ugunsaltāra), dosimies pa upi lejup Žemaitijas virzienā.

Tai pašā dienā pa ceļam apstāsimies Lampēdžos (ap plkst. 13.00) un uznesīsim uguni Veršvu pilskalnā, pēc tam apstāsimies netālu no Zapīšķu baznīcas veidojamajā svētvietā (ap plkst. 18.00), un pēcāk (ap plkst. 21.00) uznesīsim Uguni Altonišķu pilskalnā.

15. jūlijā ap plkst. 13.00 iekursim Uguni Vilkijas aukurā (netālu no pārceltuves pār Nemunu). Kad diena jau tuvosies vakaram (ap plkst. 18.00), apstāsimies pie cēlā Žemosios Paņemūnes pilskalna, un vakarā, Saulei rietot (ap plkst. 21.00), apstāsimies pie Nemunas un Dubīsas satekas, kā arī uznesīsim uguni Seredžu pilskalnā.

16. jūlija rītā ap plkst. 09.00 uzkāpsim Veļosnas pilskalnā un pēc tam ar automašīnām nogādāsim Uguni uz Šatrijas pilskalnu, kur plkst. 12.00 notiks ikgadējie Mūžīgās Uguns svētki.

Šādam ceļojumam ierosmi devis krīvs Jauņus – Jonas Trinkūnas. Arī nākamgad mēs dosimies šādā braucienā, un tā līdz 2018. gadam, kad pieminēsim pēc Vītauta Dižā pavēles nogalinātos žemaišus un viņu vadoni Vaiteni, kuri sacēlās pret kristietības ieviešanu Žemaitijā.

Brauciena laikā dalīsim grāmatiņu “Nuo Perkūno iki bazilikos”, notiks izzinošas sarunas. Aicinām tikties. Atceroties pagātni, parunāsim par nākotni! Sastājušies ap uguni, pieminēsim senčus, kas krituši cīņās ar iebrucējiem, un daudz dziedāsim.

Tauta, kas nievā un aizmirst savas pamattradīcijas un pagātni, iet bojā.

Toties,

JA MĪLI UN ZINI – ATGRIEŽAS MILŽI !!!

KAI MYLI IR ŽINAI – SUGRĮŽTA MILŽINAI !!!

Kauno Santakos (Kauņas Satekas) Romuva